Vásárlók könyve - mi a teendője a vásárlónak és az üzlet tulajdonosának


 • Top Céginfó
  aug 03, 2011

  Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen el kell helyezni a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét, ahová a vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

  Fontos, hogy a vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni nem szabad.

  Vásárlók könyve - mi a teendője a vásárlónak és az üzlet tuljdonosának

   

  Milyen üzletben kell vásárlók könyve?

  A vásárlók könyvében fel kell tüntetni használatba vételének időpontját, valamint tartalmaznia szükséges a kereskedő nevét, címét, székhelyét és cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.

  Minden fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi, vendéglátó, fogyasztási cikkeket javító és kölcsönző tevékenységet végző helyen lennie kell vásárlók könyvének (pl. üzletben, piaci elárusító helyen, étteremben, büfében, motelben, benzinkúton), ezért ne fogadjuk el, ha a kereskedő azt állítja, hogy az ő boltjában nincs.

  Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van az üzletben vásárolt áruval, a vendéglátóhelyen kapott szolgáltatással vagy a kölcsönzött termékkel kapcsolatban, a panaszát szóban vagy a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel, írásban teheti meg. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

  A vásárlók könyvét az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, olyan módon, hogy a fogyasztó segítség nélkül is bejegyzést tehessen.

  Mi a teendője a kereskedőnek a vásárlók könyvébe írt bejegyzéssel?

  A kereskedőnek a fogyasztó bejegyzésére 30 napon belül írásban választ kell adnia. A válaszlevelet 3 évig a kereskedő köteles megőrizni. A válaszadást javasoljuk igazolható módon megtenni, annak érdekében, hogy azt szükség esetén igazolni tudja.

  A jegyző, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a regionális felügyelőségek visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

  A vásárlók könyvébe tett panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni továbbá az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

  Az a kereskedő, aki a vásárlók könyvét szabálytalanul kezeli, a fogyasztóvédelmi felügyelőség intézkedésével, és akár ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal is számolhat (a szabálysértési tényállás megnevezése: kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése).

  Vonatkozó jogszabályok: Ker. törvény 5. § (4) bekezdés, Korm. rendelet 25. §, Fgytv. 17/A. § (4)-(5) bekezdés

   

  Forrás: nfh és magyarorszag.hu