Útlevél ára 2013: útlevél igénylés és ügyintézés az okmányirodában


 • Top Céginfó
  jún 06, 2013

  Az új törvény értelmében 2013. január 1-től harmincról húsz napra csökken az útlevelek elkészítésének határideje. Az erkölcsi bizonyítvány kiadása gyorsabb lesz és egyszerűbben kitölthető formanyomtatvány is készül. Útlevél készítéssel kapcsolatos költségek, útlevéligényléshez szükséges iratok.

   

   

      Útlevél ára 2013: útlevél igénylés és ügyintézés az okmányirodábanAz útleveleket az eddigi harminc helyett húsz nap alatt készítik el, emellett megmarad a soron kívüli, a sürgősségi, valamint az azonnali igénylés lehetősége is.   
   
  A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a hatósági bizonyítványt összevonták, ezután hatósági erkölcsi bizonyítvány készül. Ezt egyszerűbben kitölthető zöld színű formanyomtatványon lehet igényelni, amit a postákon, valamint online, az Ügyfélkapun keresztül, az úgynevezett webes ügysegéd rendszerén lehet kérelmezni.
      Az új hatósági erkölcsi bizonyítvány megjelenésében megegyezik a régivel, adattartalma azonban megújul. Hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal lesz igazolható a speciális feltételeknek való megfelelés vagy a büntetlen előélet, és az, hogy a kérelmező nem áll közügyektől vagy foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
      Az új hatósági erkölcsi bizonyítvány továbbra is 3100 forintba kerül.

  Útlevél költségek:

  Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték

  • 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint
  • 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint
  • 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint
  • Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére)
  • 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd Fogalmak rész Második magánútlevél)
  • 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútleve 2 500 forint
  • 70 év felettiek ujjnyomatot tartalmazó második magánútlevele 5000 forint
  • 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevele 2500 forint
  • 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó második magánútlevele 5000 forint
    

  Útlevél ára 2013: útlevél igénylés és ügyintézés az okmányirodában
  Rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:

   

  Útlevél 6 év alatt:

  • 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint

  Útlevél 6-12 éves korig:

  • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint

  Útlevél 12-18 éves korig:

  • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint

  Kétszeres illetéket kell fizetni az útlevélért

  • a második magánútlevélért (lásd fenti összegek)
  • ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra

  Illetékmentes az eljárás, ha

  • az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat

  A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

  • Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint
  • Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint
  • Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint

  utazas-utlevellelA rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány

  • elveszett
  • megsemmisült
  • megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

   

  Útlevél igényléshez szükséges iratok

  Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia útlevél igényléshez:

  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
   (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
  • igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja 

  Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

  Útlevéligényléshez kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
   (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
  • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja
  • a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya 

  *Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.
  Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.

  Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

  Az útlevéligénylés bármely okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában intézhető. Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be és kizárólag a Központi Okmányirodában cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 110-112.

  Útlevéligénylésről bővebben itt olvasható.
   

  Útlevél érvényességi idejéről érdemes tudni:

  A magánútlevél érvényességi ideje:

  • 6 éves kor betöltéséig 3 év
  • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*
  • 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év*, illetve kérelemre 10 év*
  • 70 éven felülieknél 10 év*

  *Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

  • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
  • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

  Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg.

  Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkezők. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal és végül a lejárat napján kapják meg.

   

  Útlevéllel kapcsolatos bővebb információk itt olvashatók.
   

   

  2013-01-03