Új Ptk. - A termékszavatosság is némileg változik az új ptk szerint


 • Top Céginfó
  már 14, 2014

  A március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv (Ptk.) megfogalmazása szerint termékszavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így kijavítást, kicserélést kérhet.

  Új Ptk. - Új jogintézmény a termékszavatosság

  A gyártót, forgalmazót akkor terheli felelősség, ha a termék hibája már a forgalomba hozatalkor fennállt. A termékszavatossági jog érvényesíthetőségét nehezíti ugyanakkor, hogy a hiba forgalomba hozatalkori fennállásának tényét (az eladó felelősségét) mindvégig a vásárlónak kell bizonyítania.
   
   Az új Ptk. szerint a fogyasztó jótállási jogot és kellékszavatossági jogot is érvényesíthet.  
  A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultság továbbra is a jótállási jog marad.

  A garancia (jótállás) egy ígéret a gyártó, importőr, olykor a kereskedő részéről, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodásért kezeskedik. Ennek ideje alatt az eladónak - gyártónak - kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt.

   A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén - szemben a jótállással - a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett.

  Ezt azonban megkönnyíti, hogy fogyasztói szerződések esetében az első hat hónapban megfordul a bizonyítási kötelezettség. Így meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért.