Tudnivalók az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról


 • Top Céginfó
  júl 30, 2012

  eu egészségbiztosítási kártyaAz Európai Egészségbiztosítási Kártyával hazánkban egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat. Hogyan igényelhetünk Európai Egészségbiztosítási Kártyát? Milyen egészségügyi szolgáltatásokra használható az Európai Biztosítási Kártya és mely országokban?

   

  A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (a továbbiakban: Kártya) igazolható.
  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagországban (illetve az alábbiakban felsorolt államban) tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.
   

  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése:
  A Kártyát az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv adja ki, kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére.
  A Kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadása térítésmentes. Ha azonban megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.
  A Kártya az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető, továbbá meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a szakigazgatási szerv postán küldi meg a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

  Európai egészségbiztosítási kártya igénylőlap itt letölthető
  vagy az OEP oldalán itt.
   

  eu egészségbiztosítási kártya

   

  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége:
  A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.
  Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.
  Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

   

  európai egészségbiztosítási kártyaAz igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre:
  Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
  A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
  Ez egyben azt is jelenti, hogy:

  a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet.

  Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el.

  Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.

  A Kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!
  Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.
   

  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az alábbi országokban használható fel:
  A magyar biztosítottak az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól: Ausztria Horvátország** Norvégia
  Bulgária Hollandia Olaszország
  Belgium Írország Portugália
  Ciprus (görög rész) Izland Románia
  Csehország Lengyelország Spanyolország
  Dánia Lettország Svájc***
  Egyesült Királyság Liechtenstein Svédország
  Észtország Litvánia Szlovákia
  Finnország Luxemburg Szlovénia
  Franciaország Málta
  Görögország Németország

  ** A magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján csak sürgősségi ellátás esetén.
  *** A Svájc és az Európai Gazdasági térség közötti megállapodás alapján az átmeneti svájci tartózkodás során orvosilag szükségessé váló szolgáltatások esetén.

  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya tartalma:
  A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t (a zöld vagy fehér-kék színű ún. TAJ kártyát). Így e Kártyával csak egy másik tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások. A Kártya mezőinek felirata magyar nyelvű, s mivel a Kártya külalakja az Európai Gazdasági Térségben egységes, egy másik tagállam egészségügyi szolgáltatója magyar nyelv ismerete nélkül is megfelelően megállapíthatja a neki bemutatott Kártya tartalmát.

  Az Európai Egészségbiztosítási Kártya biztonsági okmány és az alábbi adatokat tartalmazza:
  - Családi név (viselt nevek),
  - Utónév (viselt nevek),
  - Születési dátum,
  - Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

  Utasbiztosítás:
  Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.

  2012-07-27

  Forrás: oep