Tovább csökkent a működő vállalkozások száma


 • Top Céginfó
  aug 16, 2014

  Jelenleg 552 ezer cég működik Magyarországon. 2011-ben még 690 ezer vállalkozás működött Magyarországon.

      A 2013. év közepéig folyamatosan nőtt a hazai vállalkozások száma, korábban nem volt ritka az sem, hogy egy év alatt 5-6 százalékkal emelkedett a számuk.

  Tovább csökken a működő vállalkozások száma

  A kft. alapításhoz szükséges megemelt törzstőke sem kedvez az új cégek léterhozásához. A meglévő cégeknek is hamarosan teljesíteniük kell a jegyzett tőke emelést. A kft-knek 2016. március 15-ig kell kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket 3 millió forintra.

  Működő vállalkozások száma Magyarországon (forrás: ksh)
    Működő vállalkozások száma (db)
  2011. év 690 375
  2012. év 644 692

  Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést, vagy nem alakulnak át bt-vé, kkt-vé, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.

      A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségéből is jegyzett tőkét emelhet, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő jegyzett tőke emelésére is.

      A hatóságok is egyre szigorúbban lépnek fel az adót nem fizető, vagy nem fellelhető vállalkozásokkal szemben, és egyre több cég kényszertörlését rendelik el.
  A vállalkozások számának csökkenését erősíti az is, hogy az idei első félévben 19 százalékkal több cég szűnt meg valamilyen módon - felszámolás, csőd, végelszámolás, törlés -, mint 2013 azonos időszakában.

  Az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 100 millió forintot meghaladó adótartozó gazdasági társaságok száma is egyre csak emelkedik.

      A majdnem minden területen jellemző cégszám-csökkenés ellenére a vegyiparban, az élelmiszergyártásban és a mezőgazdaságban a vállalkozások számának növekedése még mindig 1 százalék felett van.

      Az adatok szerint az idén az első hat hónapban 12 százalékkal kevesebb új vállalkozás alakult, mint 2013 azonos időszakában. Valamivel több mint 16 ezer új vállalkozást regisztráltak Magyarországon, azaz naponta mintegy 90 cég alakul, míg korábban napi több mint 100 új társas vállalkozás megalakulása volt jellemző.

      Az átlagos fizetési határidő Magyarországon 2014 első félévében 27 nap volt, míg egy évvel korábban átlagban 29 napra fizettek a cégek.

      A fizetési késedelmeknél is jobb a helyzet, jelenleg az átlagos fizetési késedelem 17 nap, ami 3 nappal kevesebb, mint egy évvel korábban volt.