Tételes áfa bevallás: határidő 2013. február 20.


 • Top Céginfó
  jan 31, 2013

  A tételes összesítő jelentést legkorábban a havi áfabevallást benyújtóknak kell készíteniük: 2013.  február 20-ig. A tételes belföldi összesítő nyilatkozat lényege, hogy 2013. január 1-jétől minden, kétmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű áfát tartalmazó számláról részletes adatszolgáltatást kell teljesíteni az adóhatóság felé. (2013-02-18)

   

  Tételes áfa bevallás: első határidő 2013. február 20.A belföldi összesítő jelentést kétféle bontásban kell elkészíteniük a vállalkozásoknak:

  • a számlaszintű jelentésekben tételesen meg kell adni minden olyan számla adatait, amely meghaladja az említett összeghatárt,
  • az összevont jelentésekben pedig a partnerenként és időszakonként összesített áfaértéket kell megadni, ha az eléri vagy meghaladja a kétmilliós limitet.

      
  A 2013-as évtől jelentősen megnövekedett az áfabevallások adattartalma, hiszen az adatszolgáltatási kötelezettség már a közepes méretű társaságok esetében is akár több száz, bizonyos esetekben több ezer ügyletre is vonatkozhat, másrészt a beszámoló bonyolultsága is feladhatja a leckét a vállalkozásoknak.

   Félreértésekre adhat például okot, hogy a számlán szereplő, tehát az áthárított, illetve a ténylegesen levont áfa értékei eltérhetnek. Fontos, hogy az összesítő nyilatkozatban - egyetlen kivételtől eltekintve - akkor is a számlán szereplő áfa értéket kell szerepeltetni a bevallásban, ha a vevő annak csak egy részét vonja le az adott bevallásban (ez a helyzet például a telefonszámlák áfájával, ami legfeljebb 70 százalékban vonható le).

  Vigyázni kell arra is, hogy az eladó az adatszolgáltatási értékhatárt akkor is túllépi, ha előbb egy kétmillió forintnál kevesebb áfát tartalmazó számlát állít ki, majd utólag korrigálja az összeget a kétmilliós határ fölé.

  Tételes áfa bevallást módosító bizonylatok

  A számla módosítása esetén, ha az eredeti számlában áthárított áfa

  • elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, vagy
  • a módosítás eredményeként érte el, haladta meg a 2 millió forintot,

  akkor a módosító számla adatairól is adatot kell közölni a bevallásban az eladó (számlakibocsátó) adóalanynak és a vevő (számlabefogadó) adóalanynak is. (Ez utóbbinak értelemszerűen abban az esetben, ha beszerzése áfáját levonható adóként elszámolta.)

  A számlamódosításról szóló nyilatkozatban szerepeltetni kell

  •     az eredeti számla adatait (adószám, számla sorszáma, teljesítési időpontja, az adó alapja és az áthárított adó összege), valamint
  •     a módosító számla sorszámát és a módosítás számszaki hatását (az adóalap és az áthárított áfa tekintetében).

  A módosító számláról szóló nyilatkozatot abban a bevallásban kell szerepeltetni, amelyikben annak az adó alapjára és/vagy az adó összegére gyakorolt hatását el kell számolni.

  A helyesbített, korrigált számláknál a kétmilliós értékhatárt mindvégig figyelni kell, illetve hogy annak elérésekor a teljes számlatörténetet be kell mutatni.
  Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes módosító számla adatait fel kell tüntetni a belföldi összesítő nyilatkozatban, a kiállítás sorrendjében.

  A vevőnek pedig nem csak az egyes számlákon áthárított adóra kell odafigyelnie, hanem arra is, hogy egy partnerétől egy bevallási időszak alatt kapott számlák alapján levon-e kétmillió forintnyi adót.

   Az adóhatóság jogosult akár egyetlen hibáért, ezer forintos eltérésért is mulasztási bírságot kiszabni, amelynek felső határa 500 ezer forint.
  A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy inkább a vizsgált időszakokra szabja ki a bírságot a NAV.

   

  2013-02-18