A postán beérkező küldemények vámszabályai


 • Top Céginfó
  ápr 05, 2013

  A postán beérkező csomagok kezeléséről, raktározásáról, vám elé állításáról, azok vámkezeléséről a belföldi postai szolgáltató (jelenleg ezt a feladatot a Magyar Posta Zrt.) látja el. Valamennyi küldemény a Magyarországra történő megérkezését követően a posta kezelésébe kerül. A vámhatóság döntése alapján a küldemények szúrópróbaszerűen kibontásra kerülhetnek.

  A postán beérkező küldemények vámszabályaiA küldemények vizsgálatát két postai dolgozó végzi és egy pénzügyőr dokumentálja azt.
  A nemzetközi postaforgalomban érkező küldemények kezelését ellátó Magyar Posta Zrt. a már rendelkezésre álló adatok (pl.szállítólevélen feladáskor feltüntetettek alapján) elindíthatja a vámeljárást.

  Amennyiben a vámkezelés elvégzéséhez nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok, okmányok (tényleges vámérték, vámmentesség fennállását alátámasztó adatok, engedélyek, stb.), úgy a Magyar Posta Zrt. egy - a vámkezelés végrehajtásáról, feltételeiről szóló általános tájékoztató csatolása mellett- megkeresi a címzettet a szükséges dokumentumok beszerzése érdekében.

  Amennyiben a megfelelő adatok megérkeznek a vámeljárásra vonatkozó indítvány előterjeszthető
  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2. számú Repülőtéri Igazgatóság felé.

  Közteher fizetési kötelezettség keletkezése az áru értékétől függően

   

  Megrendelt áru ellenszolgáltatás

  Magánszemélyek közötti ajándék

   

  mellett

   

   

  küldemény

   

  Érték (EUR)

  Vám

  ÁFA

  Érték (EUR)

  Vám

  ÁFA

  0-22

  -

  -

  0-45

  -

  -

  22-150

  -

  27%

  22-150

  -

  27%

  150 felett

  tarifális
  vámtétel

  27%

  45-700

  2,5 %

  27%

        700 felett tarifális vámtétel 27%

   

  Elhanyagolható értékű küldemények

  A 1186/2009/EK a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló rendelet 23-24. cikke alapján behozatali vámoktól mentesen hozható be bármely elhanyagolható értékű – 150 EUR összértéket nem meghaladó – küldemény, amelyet egy Közösségen belüli címzett részére a Közösség területén kívülről közvetlenül adnak fel. Ebben az esetben az áfa mentes összeghatár 22 EUR. A mentesség azonban nem alkalmazható a következőkre:

  • alkoholtartalmú termékek
  • parfümök és kölnivizek
  • dohány vagy dohánytermékek

  Vámmentesen magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények

  A 1186/2009/EK a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló rendelet 25-27. cikke alapján behozatali vámoktól mentesen hozhatók be azok a küldemények, amelyet a Közösség területén kívül élő magánszemély küld a Közösség területén élő magánszemély részére nem kereskedelmi forgalomban.
  Nem kereskedelmi forgalomnak minősül, ha a küldemény alkalmi jellegű, mennyiségénél és jellegénél fogva kereskedelmi szándékot nem tükröz, személyes használatra szolgál és pénzbeli ellenszolgáltatástól mentes.
  A vámmentesség értékhatára 45 EUR, amely jelen esetben egyúttal áfa mentességet is jelent. A vámmentesség egyes küldemények esetén mennyiségi korláthoz is kötve van:

  Dohány termékekből:

  • 50 darab cigaretta, vagy

  • 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 grammsúlyú szivar), vagy
  • 10 szivar, vagy
  • 50 gramm fogyasztási dohány, vagy
  • a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek.

  Alkoholtermékekből és alkoholt tartalmazó italokból (több tétel esetén részarányosan összeállított mennyiség):

  • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol, vagy

  • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkohol alapú aperitifek, tafia, szaké, vagy ezekhez hasonló italok, vagy

  • 1 liter habzóbor, likőrbor, vagy
  • 2 liter csendes bor.
  Egyéb termékekből:

  • parfüm: 50 gramm, vagy
  • kölnivíz: 0,25 liter.

  A felsoroltakon túl általános forgalmi adó mentes továbbá 500 gramm kávé, vagy 200 gramm kávékivonat –és esszencia, valamint 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat és –esszencia importja is.
  Ez azt jelenti, hogy a felsorolt súlyokat meghaladó termékek esetén – bár a vámmentesség 45 EUR értékig fennáll – áfa fizetési kötelezettség keletkezik.

  Vámérték (vámkiszabás alapjának) meghatározása

  Mivel a vámmentesség és a vámkiszabás alapja az áru értéke, így annak helyességét a vámhatóság fokozottan ellenőrzi. A NAV a küldemény vámkezelésére tett indítványt csak abban az esetben fogadja el, ha a küldeményben lévő áru értéke a valóságnak megfelelően (az aktuális piaci ár) került megállapításra. Ez a szabály vonatkozik az ajándékként érkező küldeményekre is!

  Amennyiben a vámérték helyessége tekintetében kétség merül fel, a vámhatóság további dokumentumokat is kérhet, melyek a következők lehetnek:

  • Az áru vásárlását igazoló számla;

  • A vásárolt áru ellenértékének kiegyenlítését igazoló, banki átutalásról szóló igazolás, kivonat;

  • Ajándék esetében értéknyilatkozat, amelyben megjelölt érték megfelel a termékek aktuális kereskedelmi értékével;
  • Egyéb a vámérték megállapításhoz, tarifális besoroláshoz szükséges nyilatkozat (összetételről, típusról stb.).

  Amennyiben a fent említett és benyújtott okmányok alapján továbbra sem sikerül teljes mértékben tisztázni az érték valódiságát, az Igazgatóság a jogszabályokban foglalt lehetőségével élve megállapítja a lehetséges vámértéket.
   

  2013-04-05
  Forrás: nav.hu

   

  A postán beérkező küldemények vámszabályairól bővebben a csatolmányban olvasható.