Összefoglaló a SZÉP-kártyáról (1. rész)


 • Top Céginfó
  feb 14, 2012

  szép kártyaA munkáltatónak kell igényelnie a SZÉP-kártyát. A SZÉP-kártya utáni adót a munkáltatónak kell befizetnie, legkésőbb a juttatás átutalását követő hónap 12-ig. 

  SZÉP-kártyát eddig a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank bocsátott ki. Az egyes kibocsátók SZÉP-kártyái között nincs lényegi különbség.

  Hogyan lehetséges az utalványok beváltása, ill. fizetés a SZÉP-kártyával. Társkártyát kaphatnak a közeli hozzátartozók, az alszámlák között nem mozgathatók az összegek.

  2012-től jelentősen átalakult a takarékos béren kívüli juttatások rendszere, a legismertebb támogatott béren kívüli juttatások szerepét a SZÉP Kártya vette át. A Széchenyi Pihenő Kártya egy, a bankkártyákhoz hasonló elektronikus cafeteria-utalvány, amellyel szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős és rekreációs szolgáltatóknál lehet fizetni. A SZÉP-kártya alkalmas internetes fizetésre is, így szállodai előleget, vagy a világhálón rendelt ételek számláit is ki lehet vele egyenlíteni.

  A munkaadók 30,94 százalékos közteher megfizetése mellett összesen évi 450 ezer forintot juttathatnak a SZÉP-kártyára, amely három alszámlára (Szálláshely, Vendéglátás, Szabadidő) oszlik. A meleg étkeztetési alszámlára évente 150, a szálláshely alszámlára 225, a rekreációs alszámlára 75 ezer forint utalható át kedvezményesen, a további kifizetéseket 51,17 százalékos adó terheli.

  A munkáltatónak kell igényelnie a kártyákat

  A SZÉP-kártyát a munkáltatónak kell igényelni a kibocsátó bankoktól, a kibocsátók ezért nem kérhetnek a munkáltatóktól semmilyen díjat vagy jutalékot. A kártyákat a bankok fiókjaiban vagy az erre a célra létrehozott internetes felületeken lehet igényelni. A kártya a munkáltató és a munkavállaló számára is ingyenes, fizetni csak a közeli hozzátartozóknak igényelhető társkártyáért, illetve az ellopott, elveszett vagy megrongálódott kártyák pótlásakor kell, 1500 forint+áfa összeget.
  A munkaadók adminisztrációs terheit csökkenti, hogy elég egyszer szerződniük a kibocsátó bankkal, utána már csak a juttatások összegét kell átutalnia a pénzintézetnek, a bank pedig megbízás alapján szétosztja a munkavállalói kártyákra a kiutalt juttatásokat. A munkaadók akár differenciáltan is utalhatnak támogatásokat a SZÉP-kártyára, így jutalmak, bónuszok is kifizethetők ebben a formában. A SZÉP-kártya juttatásaival egyben teljesíthető a kormány által 2012-re előírt béremelés is.

  Kártya kibocsátók, szolgáltatók

  SZÉP-kártyát eddig a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank bocsátott ki. Az egyes kibocsátók SZÉP-kártyái között nincs lényegi különbség, a társkártya vagy a kártyapótlás díja azonban bankonként eltérhet, illetve abban lehet különbség, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló igényelheti-e a társkártyát. Társkártyák száma nincs korlátozva, de ezeknél a kártyák díja a munkavállalót terheli. Az elkészült kártyákat vagy a munkáltató osztja szét, vagy a kibocsátó bank postázza ki a munkavállalóknak, vagy a munkavállóknak kell átvenniük őket a bankfiókokban.

  A kibocsátó bankoknak a személyi azonosításhoz (név, lakcím) szükséges adatok mellett meg kell adni az munkavállaló adóazonosítóját, valamint néhány kibocsátó kéri a TAJ- számot is. Érdemes megadni egy az értesítések elküldésére szolgáló e-mail címet, illetve telefonszámot is.

  Adófizetés a SZÉP-kártya után

  A SZÉP-kártya utáni adót a munkáltatónak kell befizetnie, legkésőbb a juttatás átutalását követő hónap 12-ig. A juttatás 19,04 százalékát a NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára (10032000-06056353), 11,9 százalékát (vagy ha a határértéket meghaladták, az 32,13 százalékát) pedig a NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára (10032000-06056212).

  SZÉP-kártya működési modellje

  Az új cafeteria-utalványról szóló kormányrendelet szerint a kibocsátók telefonos ügyfélszolgálatot működtetnek. Ez a „telefonos felhatalmazó központ” azonosítja a szolgáltatót és a munkavállalót, az általuk telefonon megadott adatokat ellenőrzi, majd igazolja, hogy a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartásán (kártyáján) rendelkezésre áll a szolgáltatás ellenértékének megfelelő kredit, és ezt rögzíti terhelésként a munkavállaló egyenlegén.
  A kártya a támogatásban részesülő munkavállaló, a közeli hozzátartozója és a munkáltató, valamint a szolgáltató azonosítására szolgál, elektronikuspénz tárolására és közvetlen fizetési műveletek végrehajtására nem alkalmas, nem lehet például készpénzt felvenni vele.

  Utalványok beváltása, fizetés a SZÉP-kártyával

  Az elfogadóhelyek elektronikus terminálokat működtetnek a kártyák olvasására, illetve a terhelések levonására. A szolgáltatást igénybe vevő kártyatulajdonosnak nem kell az utalványok számolgatásával és összeadásával bajlódnia, nem szükséges külön áfás számlát kérnie az elszámolás miatt – a kártyát csak leolvassák a POS-terminálon, a kártyatulajdonos pedig aláírja a bizonylatot. Ott is egy-két perc alatt lehet fizetni a kártyával, ahol nincs terminál: a kártya használatakor a szolgáltató továbbítja az elfogadott elektronikus utalványt a kártyát kibocsátó banknak, ami alapján az intézmény azt beváltja.

  Az utalványok felhasználására lehetőség van a kártyakibocsátó bank internetes felületén, vagy a szolgáltató saját beváltási felületén keresztül, ezen kívül kibocsátó intézménynél működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján.

  Ha az utalványt a telefonos felhatalmazó központon keresztül használják, akkor a szolgáltatót és a munkavállalót a kibocsátó intézmény által kezel személyazonosító adatok, vagy az intézmény által kiadott egyedi azonosító alapján azonosítani kell, ez után lehet beváltani az elektronikus utalványokat, vagyis fizetni a SZÉP-kártyával.

  Nem mozgathatók az összegek az alszámlák között

  A SZÉP-kártyára juttatott támogatásokat külön alszámlákon kell tárolni, ezekre az alszámlákra csak a jogszabály szerinti keretig és cél szerint elkülönítve érkezhetnek a támogatások. Az egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat csak a munkáltató által megjelölt alszámlán lehet tartani és csak az alszámlának megfelelő szolgáltatásra lehet felhasználni.

  Arról, hogy a munkáltatói juttatásból mennyi kerüljön az egyes alszámlákra, a munkáltató dönt, de ebbe a döntésbe bevonhatja a munkavállalókat. Így a munkáltatónak kell ügyelnie arra is, hogy a juttatások ne haladják meg a kedvezményes cafeteria felső összeghatárait.
  A kártyát kibocsátó bank minden munkavállalónál személyes elektronikus nyilvántartást vezet, amelyben naprakészen szerepelnek a meghatározott jogcímeken nyújtott munkáltatói támogatások egyenlegei. Ugyanazon SZÉP-kártyára egyébként egyidejűleg több munkáltató is juttathat támogatásokat.

  Társkártyát kaphatnak a közeli hozzátartozók

  A munkavállaló közeli hozzátartozói számára is igényelhet társkártyát a munkáltatójánál, vagy közvetlenül, a kártyakibocsátó ügyfélszolgálatán. A PTk. szerint közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha vagy a nevelőszülő, valamint a testvér. Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállalónak nyilatkozattal kell igazolnia a munkáltatója vagy a kártyakibocsátó intézmény felé. A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozónak a munkavállalóval azonos jogosultságai vannak a kártya felhasználása során.