Mit és kiket ellenőriz a NAV 2015-ben?


 • Top Céginfó
  ápr 28, 2015

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2015-re vonatkozó ellenőrzési irányokat.

  Mit és kiket ellenőriz a NAV 2015-ben?

  Az ellenőrzéseket korszerű informatikával támogatott kockázatkezelés és kiválasztás, továbbá a NAV adó-, vám és bűnügyi szakterületének együttes, egymást kiegészítő fellépése és a közös vizsgálati módszerek széles körű alkalmazása segíti.

  Stratégiai célkitűzés, hogy az ellenőrzés koncentráltan, a jelentős kockázatot hordozó adózókra irányuljon, a NAV folyamatosan jelen legyen az adóztatás frekventált területein.

  2015-ben is kiemelt feladat az utólagos ellenőrzéseken belül az általános forgalmi adót érintő ellenőrzések számának növelése és azok hatékonyságának fokozása. A kockázatos adózók kiválasztásánál fontos szempont, ha a fizetendő adót valótlan tartalmú számlák befogadásával csökkenti adózó (ún. adóminimalizálás), az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya, a belföldi értékesítés bevallásának eltitkolása, a csalásgyanús export-import, illetve közösségi ügyletek lebonyolítása. Különösen fontos – egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatával – a láncügyletek gyors feltárása, ami elősegítheti azok versenytorzító és piaci árakra gyakorolt negatív hatásának kiküszöbölését is.

  Az általános forgalmi adó mellett évek óta a szándékos adókikerülés leginkább érintett területét képezik a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. Az ellenőrzések 2015-ben is elsősorban a be nem jelentett alkalmazottak feltárására, a bejelentési kötelezettséget teljesítő, de bevallást be nem nyújtó, a munkaerő kölcsönzés konstrukciójával a járulékfizetést kikerülni igyekvő, a minimális járulékalap összegét helytelenül megállapító, illetve a magas árbevétel és forgalom mellett kevés számú munkavállalót foglalkoztató adózókra irányulnak.

  A társasági adó ellenőrzések hagyományos területei – például az adózás előtti eredmény terhére indokolatlanul elszámolt költség-, ráfordításelemek kiszűrése – mellett a transzferárazás az egyik legkockázatosabb terület.

  Tekintve, hogy a vidéki adóigazgatóságok illetékességi körébe tartozó gazdálkodók túlnyomó többsége egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét, 2015-ben fokozott figyelemre számíthatnak a bevallást elmulasztók, a több éve veszteséges, de ennek ellenére jelentős összegű beruházásokat végrehajtók.

  Vagyonosodási vizsgálatra 2015-ben is elsősorban az adócsalás-gyanús ügyletekkel érintett, illetve jelentős hátralékkal felszámolt cégek tulajdonosai, képviselői számíthatnak.

  A helyszíni vizsgálatok, adatgyűjtések elsősorban a tulajdonosváltó, illetve székhelyváltó adózókra irányulnak. Emellett kiemelt szerepe van az utólagos adóellenőrzések megalapozásában az egyes ágazatokban lefolytatott értékesítési láncolatok feltárását célzó összehangolt operatív ellenőrzéseknek, valamint a tematikus ellenőrzéseknek.

  Az online pénztárgépek bevezetése új alapokra helyezte a pénztárgép használatot és annak adóhivatali ellenőrzését is. A pénztárgép adatok elemzése, összehasonlítása jó alapot ad a kockázatos adózók kiválasztásához, növeli a helyszíni ellenőrzések hatékonyságát. Továbbra is kiemelt feladat az online pénztárgépek működtetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, az erős és preventív hatást kifejtő hatósági jelenlét biztosítása. Cél a korábbi, pénztárgéppel elkövetett visszaélések visszaszorítása, az adómorál erősítése, s ezáltal a költségvetési bevétel növelése, a gazdaság fehérítése.

  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek (EKÁER) köszönhetően új eszköztárral gyarapodik mind a kockázatkezelési-kiválasztási, mind az ellenőrzési szakterület az adócsalás elleni küzdelemben. Az EKÁER adatainak az elektronikus útdíj rendszer adataival történő összekapcsolása megteremti a belföldön végzett, vagy a belföldet is érintő áruszállítások nyomon követését, valamint a valós idejű és elektronikusan rögzített fuvarozási adatok elemzésével lehetővé válik a valós időben szervezett komplex árumozgás ellenőrzése. A rendszer bevezetésével és működtetésével a jövőben könnyebben feltárhatóvá és bizonyíthatóvá válnak a fiktív áruszállítások, vagy a közösségi termékbeszerzésekhez kapcsolódóan meg nem fizetett áfa kötelezettségek.

  A tevékenységek közül 2015-ben is elsősorban a kereskedelmi szektor és ezen belül is a nagykereskedelem (különösen az élőállat, élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme, valamint a közúti áruszállítás, munkaerő-kölcsönzés, személybiztonsági tevékenység) szereplői számíthatnak kiemelt figyelemre. Idén is fokozottan kell ellenőrizni a sertéstenyésztési ágazatot, a malomipari termékek gyártását, fakitermelést, valamint a fűrészáru és fémszerkezetek gyártását, illetve a lakó- és nem lakóépület építését. Forrás: nav.gov.hu