Mikor függeszti fel ill. törli az adószámot a NAV?


 • Top Céginfó
  okt 30, 2014

  Ha 365 napon belül elmarad az adóbevallás, ill az adófizetés a NAV felfüggeszti az adószámot. Számolni kell még mulasztási bírsággal és késedelmi pótlékkal is. Ha ezt követően 180 napon belül sem történik semmi, akkor az adószám törlésre kerül.

  Mikor függeszti fel ill. törli az adószámot a NAV?

   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2172 esetben függesztett fel adószámot a Nyugat-dunántúli régióban, mivel a vállalkozások adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettségüknek az eredeti határidőtől, illetve esedékességtől számított 365 napon belül nem tettek eleget. Ha a felfüggesztést követő 180 napon belül sem történik teljesítés, akkor az adószámot törli a NAV.

  Az adózóknak eleget kell tenni adóbevallási és adófizetési kötelezettségeiknek, hiszen ezek elmulasztása esetén nemcsak mulasztási bírsággal és késedelmi pótlékkal kell számolniuk, hanem adószámuk felfüggesztésével is. Ugyanis ha a vállalkozó 365 napon belül nem teljesíti kötelezettségeit, az adóhivatalnak mérlegelés nélkül fel kell függeszteni az adózó adószámát.

  Az adószám-felfüggesztést megelőzi egy felszólítás, amely után ha a mulasztók annak ellenére sem tesznek eleget elmaradt kötelezettségeiknek, az adószámukat felfüggeszti az adóhivatal, így a vállalkozó sem a felfüggesztés alatt, sem pedig azt követően a felfüggesztés időtartamára nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést. A felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követően az adózó az általános forgalmi adó levonási jogát sem gyakorolhatja.

  A határozat jogerőre emelkedésétől a vállalkozásnak 180 napja van arra, hogy pótolja mulasztását. Ha ezen idő is eredménytelenül telik el, akkor a NAV mérlegelés nélkül törli az adózó adószámát. Amennyiben a vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik, akkor a felfüggesztés, illetve törlés azt is érinti. Azonban ha adózó az adószám törlésről szóló határozat kiadásától annak jogerőre emelkedéséig eleget tesz kötelezettségének, akkor az adóhivatal a felfüggesztést határozattal megszünteti, az adószám törlésről kiadott határozatot pedig visszavonja.

  A NAV az adószám felfüggesztéséről és törléséről is értesíti a cégbíróságot, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, amelyek további eljárása a vállalkozás megszüntetését is eredményezheti.