Mennyi szabadság jár egy évben?


 • Top Céginfó
  máj 29, 2015

  Minden naptári évben a munkavállalónak szabadság jár a munkában töltött idő alapján. A szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, mely a huszonötödik életévétől további napokkal növekszik. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a szabadság mértékéről. A szabadságot megváltani nem lehet és az esedékességének évében kell kiadni.

  Mennyi szabadság jár egy évben?

  Alapszabadság: 20 nap
  Munkaviszonyban álló munkavállalónak a Munka Törvénykönyve alapján - életkortól függetlenül - járó szabadság.

  Pótszabadság
  Az alapszabadságot kiegészítő szabadság, mely az életkortól, a munkavégzés körülményétől és a családi helyzettől függ.

  Fiatal munkavállaló
  Fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló.
   

  115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

  (2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában

  a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,

  b) a szabadság,

  c) a szülési szabadság,

  d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,

  e) a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség,

  f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,

  g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott

  tartama.

  116. § Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

  117. § (1) A munkavállalónak

  a) huszonötödik (25) életévétől egy  (1),

  b) huszonnyolcadik (28) életévétől kettő (2),

  c) harmincegyedik (31) életévétől három (3),

  d) harmincharmadik (33) életévétől négy (4),

  e) harmincötödik (35) életévétől öt (5),

  f) harminchetedik (37) életévétől hat (6),

  g) harminckilencedik (39) életévétől hét (7),

  h) negyvenegyedik (41) életévétől nyolc (8),

  i) negyvenharmadik (43) életévétől kilenc (9),

  j) negyvenötödik (45) életévétől tíz (10)

  munkanap pótszabadság jár.

   

  Pótszabadság:

  A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
  a) egy gyermeke után kettő,
  b) két gyermeke után négy,
  c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
  munkanap pótszabadság jár.

  A törvény szerint gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek.

  A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

  Fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

  A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

  Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

  A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

  A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásáról.

   

  mennyi szabadság jár 1 évben

   

  A szabadság kiadása

  122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.

  (2)54 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

  (3)55A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

  (4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

  (5) A szabadságot - a 125. §-ban foglaltakat kivéve - megváltani nem lehet.

  123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
   

  Részletek a munka törvénykönyvéből, a csatolmányokban a
  59. A szabadság és a
  60. A szabadság kiadása ide vonatkozó része

   

  mennyi szabadság jár