Megváltozott az adószám-kiadás és felfüggesztés rendszere


 • Top Céginfó
  máj 17, 2012

  2012-től megváltozott az adószámkiadás rendszere. Az idén az adóregisztrációs eljárás során 440 cég nem kapott adószámot. Megnőtt az adószám-felfüggesztések száma. Idén januártól áprilisig 767 cég adószámát függesztették fel. Adószámot felfüggesztheti, majd törölheti az adóhatóság a számviteli beszámoló közzétételi elmulasztása esetén.

   

  Megváltozott az adószámkiadás rendszere
  Ez évtől az adóhatóságnál az adószám kiadását megelőzően a céget alapítók szűrővizsgálaton esnek át.
  Ezzel igyekeznek kizárni az üzleti életből azokat, akik kizárólag pénzcsapolás céljából alapítanak cégeket. Az év első négy hónapjában 14 757 társaság esett át az ellenőrzésen, és 440 fiktív cég akadt fenn a rostán.
   

  Megnőtt az adószám-felfüggesztések száma
  Az utóbbi két évben ugrásszerűen megnőtt az adószám-felfüggesztések száma, a két esztendő alatt összesen csaknem 110 ezer esetben élt ezzel a szankcióval a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

  Idén januártól áprilisig 767 cég adószámát függesztették fel.
  Különösen szembetűnő, hogy 2011-ben több mint 77 ezer cég adószámát függesztették fel. Ezt a tendenciát figyelembe véve arra lehetett számítani, hogy a különböző hatósági szigorítások, ellenőrzések miatt az idén tovább növekszik az adószámot elvesztő cégek tábora. Ezzel szemben meglepő, hogy idén – januártól áprilisig – mindössze 767 cég adószámát függesztették fel, szemben a múlt évivel, amikor az első négy hónap alatt csaknem 23 ezer cég adószámát vették el.

  Adószámot felfüggesztheti, majd törölheti az adóhatóság a számviteli beszámoló közzétételi elmulasztása esetén
  2012. január 1-jéig a bevallási, illetve az adófizetési kötelezettség, valamint a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása volt az adószámok felfüggesztésének legjellemzőbb, tömeges oka. Január elsejétől viszont változtak a szabályok; az előző tényállás esetén a felfüggesztés elrendelését megelőzően fel kell szólítani az adózót a kötelezettség teljesítésének pótlására.

  A beszámoló közzétételének elmulasztása esetén pedig már nem az adószám felfüggesztése a szankció, hanem az adószám törlése. Erre viszont csak két eredménytelen felszólítás után kerülhet sor. A határozat kiadása és jogerőre emelkedése a felszólításokban megszabott határidők miatt a korábbinál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe.

  Az adószám-felfüggesztési, illetve -törlési határozatok számának jelentős csökkenését az is befolyásolta, hogy azoknak a cégeknek az esetében is az új rendelkezések szerint kell eljárni, amelyekkel szemben tavaly indult meg ugyan az eljárás, ám a kiadott határozat 2012. január 1-jéig nem emelkedett jogerőre. Az ilyen eljárásokat, az új szabályoknak megfelelően, újra le kell folytatni. A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatt pedig csak május 31-ét követően (a törvényben megszabott határidő lejárta után) küldhet az adóhatóság felszólítást a kötelezettség pótlására.

  A számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételének elmulasztása esetén januártól viszont nem az adószám felfüggesztése a szankció. Az adóhatóság két alkalommal is felszólítja a mulasztó céget a pótlásra, és ennek során bírságot is kiszab. Ha pedig az adózó az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adószámot – felfüggesztés nélkül – törli, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Ezek az eljárások is döntően a második félévben érnek a határozathozatali szakaszba.

  Megváltozott az adószám kiadása is 2012-től
  Ez év elejétől változott az adószám kiadásának gyakorlata is. Az állami adóhatóság a cégbíróságtól érkezett adószámkérés teljesítését megelőzően megvizsgálja, hogy a cég vezető tisztségviselői, illetve korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjai, részvényesei esetében fennállnak-e olyan okok, amelyek indokolják a regisztrációs eljárás lefolytatását.

  A vizsgálat időtartamával természetesen meghosszabbodik az adószámkiadás ideje. Amennyiben az adóhatóság akadályt nem valószínűsít, az adószámot egy nap alatt kiadja, ellenkező esetben a regisztrációs eljárásra nyolc munkanap áll rendelkezésére.

  Az idén az adóregisztrációs eljárás során 440 cég nem kapott adószámot
  Az idén április végéig 14 757 esetben folytattak le regisztrációs ellenőrzést; 14 317 szervezet megkapta az adószámot, 440-től viszont – különböző okok miatt – jogerős határozattal megtagadták.
  Gyakori tapasztalat volt korábban, hogy egyes cégvezetők jelentős köztartozással „bedöntötték” vállalkozásukat, majd új céget alapítottak. Az adóregisztrációs eljárás célja, hogy kiszűrjék ezeket az úgynevezett céglovagokat.

  A vizsgálattal három esetben találkozhatnak az üzleti élet szereplői: cégalapítás esetén akkor, ha a cég vezető tisztségviselője vagy a többségi befolyással rendelkező tag személye megváltozik, vagy ha az eljárást az alapítani tervezett cég vezető tisztségviselője maga kéri. Az adóhatóság mindhárom esetben ellenőrzi az érintett adózási előéletét.

  Amennyiben a törvényben meghatározott feltételeknek nem felel meg, az adóhatóság az adószám iránti kérelmet elutasítja, illetve a már működő vállalkozás esetében az akadály elhárítására szólítja fel a céget.

  Adószámmegvonás hátrányai
  Az adószámmegvonás jelentős hátrányokkal jár, mivel a felfüggesztés ideje alatt a cég nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést és költségvetésitámogatás-igénylést sem.

  Az érintett vállalkozás megromlott pénzügyei miatt nehéz helyzetbe sodorhatja üzleti partnereit is. Az adóhatóság tapasztalatai szerint ugyanis az ilyen esetek nagy többsége kényszer-végelszámolással folytatódik. Ha azonban nincs kellő fedezete a cégnek – ez a leggyakoribb –, a végelszámoló kénytelen felszámolást kezdeményezni. A megtérülés esélye viszont ekkor már köztudottan meglehetősen csekély.

  Tanácsos tehát üzleti partnerválasztás, szerződéskötés előtt alaposan informálódni a cégvilágban, mert egyre gyakoribb, hogy elmarasztalt, üzletképtelen társaságok félrevezetik, becsapják a jóhiszemű vállalkozókat

  Az adószám-felfüggesztési eljárások száma az elmúlt négy év azonos időszakában
   

  Az adószám-felfüggesztési eljárások száma
  az elmúlt négy év azonos időszakában
  2012.01.01.–04.30.
  769
  2011.01.01.–04.30.
  23 263
  2010.01.01.–04.30.
  4893
  2009.01.01.–04.30.
  2392

   

   

  2012-05-17

  Forrás: feketelista.hu