Már mindenki tagja közösségi portálnak


 • Vállalkozónet
  már 16, 2011

  Az IWIW 4,2 millió, a Facebook már 3 millió magyar felhasználóval bír. Ez utóbbi nagyon jön fel.

  Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna, hogy tagja-e bármilyen közösségi oldalnak, nagy valószínűséggel nemleges választ kaptunk volna. Ehhez képest mára több százmilliós tagszámú, hihetetlenül nagy látogatottságú, dinamikusan fejlődő közösségi hálókra épülő portálokon zajlik az élet a virtuális térben, és úgy tűnik hazánk sem marad el a trendektől.

  A hazánkban is elérhető közösségi portálok közül még mindig az Iwiw rendelkezik a legtöbb regisztrált felhasználóval (4,2 millió regisztráció), de a látogatottsági adatok alapján látszik, hogy az oldal aktív felhasználóinak száma lassan, de biztosan csökken. Ezzel egy időben a Facebook regisztrált tagjainak száma az elmúlt egy évben közel megháromszorozódott és mára megközelíti a 3 milliót.

  A közösségi oldalak forgalombővülése mellett a websiteokon elérhető alkalmazások köre is folyamatosan fejlődik, integrálva olyan funkciókat, amelyek eddig más felületekhez voltak köthetőek. Ennek köszönhetően egyre többen látogatják napi szinten ezeket az oldalakat, miközben üzeneteket váltanak, játsszanak, chatelnek, vagy éppen vállalkozásuk ismertségét növelik a különböző alkalmazási lehetőségekkel.

  A Market!ng&Média magazin megbízásából a KutatóCentrum január 13. és 18. között zajló villámkutatásának keretében egyrészt a nagyobb közösségi oldalak látogatottságát, másrészt a látogatók oldalhasználati szokásait vizsgálta meg közelebbről. A két kérdésre 1714 válasz érkezett, amik a megkérdezettek alap demográfiai változóinak (kor, nem, településtípus) figyelembe vételével kerültek elemzésre.

  A közösségi oldalak látogatói- és taglétszámát a tavalyi adatok tükrében vizsgálva is egyértelműen látszik, hogy népszerűségük tovább nőtt; a megkérdezettek között nagyobb arányban találunk regisztráltakat mindegyik vizsgált oldal esetében.

  A közösségi hálókra épülő oldalak között továbbra is az Iwiw a legnépszerűbb, a közösségi oldalakat használó megkérdezettek 95%-a regisztrálta magát a felületen.

  Eközben a Facebook a magyar internetezők körében is gyorsan felzárkózó versenytársnak látszik, népszerűsége az elmúlt egy évben közel megháromszorozódott. Jelenleg a legalább egy közösségi oldalt használók használók 86%-a tagja ennek az online közösségnek, és a regisztráltak száma vélhetően még idén beéri az Iwiw taglétszámát. A többi website esetében a Twitter oldalt vizsgálva láthatunk hasonlóan dinamikus fejlődést, bár az itt regisztráltak száma még jóval alacsonyabb, mint a vezető portálok esetében (10%).

  Ha együtt vizsgáljuk a regisztrációk számát és a ténylegesen látogatók számát, árnyaltabb képet kapunk. A legnagyobb inaktív tagsági bázissal a Myspace portál rendelkezik, az itt regisztrált közösségi oldalakat használó megkérdezetteknek több mint 70%-a nem látogatja az oldalt, de a Twitter és a Myvip tagoknak is túlnyomó része inaktív felhasználó. Az Iwiw tagok már jóval rendszeresebben látogatják az oldalt; a regisztráltaknak több mint 80%-a aktív, a Facebookon regisztráltaknak pedig már közel 90%-a látogatja is az oldalt.
  Sokan egyszerre több közösségi oldalra is regisztrálva vannak. Ha megvizsgáljuk az adatokat látszik, hogy a két magyar közösségi portál, a MyVIP és az Iwiw esetében van a legnagyobb átfedés a felhasználók között, a MyVIPen regisztráltak 97%-a Iwiw tag is egyben. A keresztregisztrációk száma az itthon kevésbé ismert külföldi közösségi oldalak (Myspace, Twitter) és az Iwiw felhasználók körében a legkevésbé gyakori.

  A válaszok alapján a két legnépszerűbb hazai közösségi portálon, az Iwiwen és a Facebookon a nők az aktívabbak, míg a MySpace és a Twitter inkább az erősebb nem képviselőit készteti cselekvésre. Lakóhely szerinti megoszlásban Facebookot a legnagyobb arányban a Budapestiek használják (75%), míg a falvak és közösségek lakói az Iwiwet részesítik előnyben.

  A válaszadók oldalhasználati szokásai újabb érdekes tényekre világítanak rá. A kutatásban részt vevő közösségi oldalon regisztrált tagok több mint fele (56%) napi szinten látogatja valamelyik közösségi oldalt, közel 20% munkaidőben is. Az oldalakban rejlő legtöbb lehetőséget a fiatalok aknázzák ki; a 18-24 évesek 45%-a gyakrabban használja ezeket a portálokat üzenetküldésre mint az e-mail fiókját, és közel felük szívesen használ alkalmazásokat, és lép be különböző csoportokba. Annak ellenére, hogy a cégek körében is egyre népszerűbbek a szóban forgó portálok, csupán a válaszadók 4%-a használja azokat elsősorban üzleti célokra.

  A beérkezett válaszokból úgy tűnik, hogy érdemes alaposan végiggondolni a közösségi oldalakba fektetett marketing büdzsét. A legalább egy oldalon regisztrált fiatalabb korosztályoknak (18-34 évesek) közel fele nyilatkozott úgy, hogy nem figyeli a reklámokat ezeken az oldalakon. Főleg a fővárosiak és a férfiak gondolkodtak így leginkább, és a napi szintű felhasználóknak is 34%-a ezen a véleményen volt.

   

  Forrás: KutatóCentrum

  2011-03-16

   

  Címkék: