Lejárt személyi igazolvány cseréje, személyi igazolvány ára, új igénylése


 • Top Céginfó
  már 01, 2013

  Személyi igazolvány hol intézhető? Mikor igényeljük meg az első személyazonosító igazolványt? Utazhatunk-e a személyi igazolvánnyal külföldre? Ha igen, mely országokba használhatjuk? Mi a teendő a személyi igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén? Mennyibe kerül az új személyi igazolvány?
   

  Lejárt személyi igazolvány cseréje, személyi igazolvány ára, új igényléseSzemélyi igazolvány hol intézhető

  Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

  • bármely okmányirodában
  • szülészeti intézetben vagy kórházban Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött számára a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg
  • a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti a kérelmet
   • a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott
   • a 14 éven aluli kérelmező
  • a fogva tartás helye szerint illetékes okmányirodánál kérelmezheti
  • a szabadságvesztés büntetését töltő
  • a kényszergyógykezelt
  • az ideiglenesen kényszergyógykezelt
  • az előzetes letartóztatásban lévő polgár

  Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező 

  Kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője jár el. 

  A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

  • az okmányirodában
  • postai úton 

  Csak az okmányirodában vehető át a kész okmány, ha

  • ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az eljárásban

   

  Személyi igazolványhoz szükséges iratok
  Az ügyintézéskor be kell mutatni:

  • a személyazonosságot igazoló más érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmányt (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)

  Ha a kérelmező a fentiekkel nem rendelkezik:

  • a születési anyakönyvi kivonatot
  • a névviselés megállapítására alkalmas (házassági) anyakönyvi kivonatot
  • a doktori cím viselésére jogosító okiratot
  • Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének be kell mutatnia 
  • Külföldről hazatérés esetén 
  • A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgár esetében 
  • A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén 
  • A bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmezőnek 
  • A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében

  Személyi igazolvány költsége

  Az eljárási illeték 1500 forint a 14. életév betöltését követően.

  • Illetékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár első személyazonosító igazolvány iránti kérelme.

  Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő

   

  Lejárt személyi igazolvány cseréje, személyi igazolvány ára, új igényléseÜgyintézés:

  A személyazonosító igazolvány harminc napon belül elkészül.

  Sürgősségi eljárásra nincs mód.

  Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

  Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama a kiadás napjától
  ha a jogosult

  • a 6. életévét még nem töltötte be, 3 év
  • a 6. életévét betöltötte de a 14-et még nem, akkor a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam
  • a 14. életévét betöltötte de a 20-at még nem, 8 év
  • a 20. életévét betöltötte, 10 év
  • a 70. életévét betöltötte, határidő nélküli
  • A letelepedett jogállású személy 

  Hová lehet utazni az állandó személyazonosító igazolvánnyal?

  Személyazonosító igazolvánnyal - annak formátumától függetlenül - valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú vagy nagykorú.

  A külföldre utazás joga érvényes személyazonosító igazolvánnyal az EGT-államok területére történő beutazáskor, valamint nemzetközi szerződés alapján gyakorolható, illetve, ha azt EGT-államnak nem minősülő állam belső joga biztosítja.

  EGT-állam

  • az Európai Unió tagállama
   • Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország
  • az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
  • Izland, Norvégia, Liechtenstein
  • Svájc
  • az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

  Nemzetközi szerződést az alábbi országokkal kötött hazánk:

  • Andorra
  • Horvátország
  • Svájc

  Az alábbi országok belső joga biztosítja az utazást személyazonosító igazolvánnyal:

  • Montenegró
  • Szerbia Köztársaság
  • Macedón Köztársaság
  • Bosznia-Hercegovina

   

  Mit tegyek, ha állandó személyazonosító igazolványom elveszett (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott) és rendelkezem más, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel)?

  • Aki a személyazonosító igazolványát elvesztette (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott), köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bármely okmányirodánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. Amennyiben az okmányt eltulajdonították (de csak ebben az esetben), úgy a rendőrségnél ez ügyben tett feljelentés egyenértékű az okmányirodánál tett  bejelentéssel, nem kell az okmányirodába is bemenni.
  • Amennyiben a magyar állampolgár érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel rendelkezik, nem köteles személyazonosító igazolvány kiállítását kérelmezni! A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.
  • Az esetben, ha mégis úgy dönt, hogy személyazonosító igazolvány kiállítását kéri, és adataiban nem következett be változás, akkor az eljárásban érvényes útlevelét vagy kártya formátumú vezetői engedélyét kell bemutatnia. Amennyiben adataiban változás következett be, a változást igazoló okiratot (pl. házassági anyakönyvi kivonat) is be kell mutatnia. A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint.
  • Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal (mert lakcíme még a könyv formájú személyazonosító igazolványában szerepel), első lakcímigazolványát illetékmentesen kapja meg.

   

  Bővebb információk a csatolmányban találhatók.

  2013-03-12
  Forrás: nyilvantarto.hu