Kik számíthatnak adóellenőrzésre 2012-ben?


 • Top Céginfó
  ápr 21, 2012

  Kik számíthatnak adóellenőrzésre 2012-ben?NAV Ellenőrzési irányok 2012: A NAV ellenőrei és a pénzügyőrök együttesen ellenőriznek. Ellenőrzések várhatók a szolgáltatóknál, nagykereskedőknél (pl.: gépjármű, gabona, takarmány, élőállat- és húskészítmény nagykereskedelme). Fokozottan ellenőrizik a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó vállalkozásokat.

  Eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2012. évi ellenőrzési tevékenységének fő irányait, biztosítva annak széleskörű megismerhetőségét.

  Az ellenőrzések fő célja továbbra is az önkéntes jogkövetés elősegítése, a prevenció, a szándékos kötelezettségszegések feltárása és szankcionálása.

  Az adóellenőrök és a pénzügyőrök együttesen ellenőriznek
  A NAV adóztatási- és vámszerve ellenőrzési tevékenysége során az adóellenőrök és pénzügyőrök együttesen, egymást kiegészítve is fellépnek. Új módszerek alkalmazása kerül előtérbe, amelyek révén a tisztességtelen adózó kiszűrhető, a potenciális adózói kör felderíthető, a tényleges adófizetői kör tovább bővíthető.

   

  Az előző évhez hasonlóan az adóellenőrzéseket megalapozó kockázatkezelés, kiválasztás fókuszában egyrészt az adózói életút különböző szakaszaihoz (alakulás, működés, átalakulás, megszűnés) köthető kockázati tényezők, másrészt kockázatos adózói kapcsolatok állnak.

  Stratégiai célkitűzés, hogy az ellenőrzés koncentráltan, a jelentős kockázatot hordozó adózókra irányuljon, a NAV folyamatosan és nagy erőkkel legyen jelen az adóztatás frekventált területein.

  Adóregisztrációs eljárás kiszűri a szabálytalankodókat
  A 2012-ben hatályba lépő jogszabály módosítások erősebb eszköztárat biztosítanak a NAV számára a rejtett gazdaság elleni küzdelemben. Bővül a célzott kiválasztás alapjául szolgáló források köre. A jelentős kockázatot hordozó adózók ellenőrzései nagyobb hatásfokkal végezhetők, az újonnan bevezetett adóregisztráció jogintézménye pedig megakadályozza az újratermelődésüket.

  Előtérbe kerülnek az aktuális gazdasági folyamatok, ezért a vizsgálatok jelentős része az elrendelés évét, és azt megelőző 1-3 évet érinti majd.

  Székhelyáthelyezők, tartósan veszteségesen működők számíthatnak ellenőrzésre
  Továbbra is számíthatnak ellenőrzésre azon működő vállalkozások is, akik nem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, gyakorta változtatják székhelyüket, illetékességüket, illetve tulajdonosi körüket, adóminimalizálók, tartósan veszteségesek, vagy akik esetében adócsalásban, számlázási láncértékesítéses ügyletekben való részvétel gyanúja merül fel.

  Áfa ellenőrzések
  A költségvetés legjelentősebb adóbevétele az általános forgalmi adóból származik, ezért kiemelt feladat az utólagos ellenőrzéseken belül jelentősen megnövelni az általános forgalmi adót érintő ellenőrzések számát és egyben új módszerek bevezetésével növelni azok hatékonyságát.

   

  Ellenőrzés támogatások esetén
  Emelkedni fog a helyszíni vizsgálatok, adatgyűjtések száma az illetékességet váltó adózóknál, valamint a jelentős beruházások esetén, különösen, ha az támogatások felhasználásával valósul meg.

  Vagyonosodási vizsgálatok
  Nagy szerepet kapnak a kiutalás előtti ellenőrzések a jogosulatlan visszaigénylések gyors megakadályozása érdekében, a bevallások utólagos vizsgálata vonatkozásában pedig a fiktív számlázás, körbeszámlázásos ügyletek és értékesítési láncok felderítése, a vám szakterülettel együtt a csalás gyanús export-import ügyletek feltárása. Vagyonosodási vizsgálatra elsősorban az adócsalás gyanús ügyletekkel érintett, illetőleg jelentős hátralékkal felszámolásra került cégek tulajdonosai, képviselői körében kerül sor.

   

  Ellenőrzések a szolgáltatóknál, nagykereskedőknél, számítógépes programozóknál
  A tevékenységek közül 2012. évben is elsősorban a szolgáltató szektor és ezen belül is a nagykereskedelem (különösen gépjármű, gabona, takarmány, élőállat- és húskészítmény nagykereskedelme) kerül kiemelésre. Fokozottan kell ellenőrizni a számítógépes programozással, a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó vállalkozásokat.

   

  Az ellenőrzési irányelvek magukba foglalják a vámra, jövedéki adóra, a környezetvédelmi termékdíjra, az energiaadóra és a népegészségügyi termékadóra vonatkozó célkitűzéseket is.

   

  2012-04-21

  Forrás: apeh