Kiemelt fogyasztóvédelmi ellenőrzések a nyaralóhelyeken, fesztiválokon és a rendezvényeken


 • Top Céginfó
  jún 28, 2011

  Az idegenforgalmi főszezon időszakában az idegenforgalmilag frekventált helyeken működő elsősorban a sok vendéget vonzó vízparti nyaralóhelyek, strandok, wellness és gyógyturisztikai helyek, illetve különféle fesztiválok, rendezvények, városközpontok vendéglátó-ipari egységeinek ellenőrzésére koncentrál a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a megyei és fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei. 

  A fogyasztók életének, testi épségének védelme érdekében a hatóság kiemelt figyelmet fordít a vízi játékok, strandcikkek, vízi csúszdák és a mutatványos berendezések piacfelügyeleti ellenőrzésére is.

  Az ellenőrzések során sort kerítenek a személytaxi-szolgáltatás, a fiatalkorúak dohány-, illetve alkoholtermékekkel történő kiszolgálásának ellenőrzésére, valamint a zenés-táncos szórakozóhelyekre vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára is.

   

  A vizsgálatok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrésére, valamint az árfeltüntetésre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére irányulnak.

   

  A témavizsgálat során kiemelt hangsúlyt kap a fogyasztók vagyoni érdekét sértő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (pl. „vásárlói megkárosítás”, „többletszámolás”) feltárása.

   

  A vizsgált vendéglátó-ipari egységeknél az NFH vizsgálata az alábbiakra terjed ki:

   

  1. - szeszes, illetve alkoholmentes italok térfogat ellenőrzése (szűk mérése).
  2. - a tömegre értékesített termékek (pl. grillezett hús, hurka, kolbász, drazsé, gumicukor, pogácsa) mérése pontosságának ellenőrzése
  3. - a felszolgálási díj feltüntetésének ellenőrzése. (az érintett termék árával együtt ugyanazon árkiíráson vagy árjegyzéken kell feltüntetni)
  4. - a kereskedők nyugta vagy számlaadási kötelezettségének ellenőrzése,
  5. - a mérőeszközök hitelességének ellenőrzése

   

  A hatóság vizsgálni fogja továbbá, hogy az értékesítés során nem valósul meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat:

   

  Megtévesztő gyakorlatnak minősül egyebek mellett az is, ha a kimérve kínált élelmiszereket úgy értékesít a vállalkozás, hogy annak tömegébe a csomagoló anyag tömegét is beleméri, hiszen ilyenkor a kifizetésre kerülő termék tömegének mértéke növekszik a csomagoló anyagáéval.
  Ez esetben a fogyasztó az általa megvásárolni kívánt termék tömegére vonatkozóan valótlan tájékoztatást kap, amely következtében számára magasabb ár kerül felszámításra, vagyis sérülnek vagyoni érdekei.

   

  Megtévesztés állapítható meg akkor is, amikor nem a csomagolóanyag belemérése miatt, hanem egyéb okból kifolyólag kerül sor a kiszolgált mennyiségnél nagyobb tömeg megállapítására (pl. pontatlan mérlegbeállítás, a mérési eredmény leolvasásánál a mérleg nyelve még nincs nyugvó állapotban, kisebb súlypótló eszköz használata), vagyis a fogyasztó megtévesztésére a kiszolgált mennyiség tekintetében.

   

  A vizsgálat kiterjed a kereskedelmi tevékenység végzése általános feltételeinek ellenőrzésére is, ide tartozik

   

  1. - a nyitva tartási időre
  2. - a vásárlók könyvére,
  3. - a kereskedőre vonatkozó adatok feltüntetésére
  4. - vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.
  5. - A fogyasztók egészségének fokozott védelme érdekében a hatóság ellenőrzi:
  6. - dohányzásra kijelölt helyiség jelzéseit
  7. - a dohánytermék forgalmazására, reklámozására vonatkozó előírások megtartását, valamint
  8. - a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását.

   

  A személytaxi-szolgáltatás szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzések egyaránt kiterjednek pályaudvarok, repülőterek, buszpályaudvarok, főbb turisztikai látványosságok környéke, idegenforgalmi szempontból frekventált területek (pl. Balaton part), nagyobb kórházak, megyeszékhelyek belvárosi részére is. Lesznek ellenőrzések a (szabadtéri) szórakozóhelyek környékén és a városközpontokban is.

   

  Az NFH ellenőrzi, hogy a szolgáltatást végző rendelkezik-e: taxiengedéllyel, személytaxi igazolvánnyal, az azonosító lapot és a díjtáblát megfelelően helyezte ki, az árszabás megfelel az ök-i rendeletben foglaltaknak.

   

  A hatóság próbautazásokkal ellenőrzi:

   

   

  1. - alkalmazza-e a sofőr a taxamétert;
  2. - a taxamétert a díjtáblázatnak megfelelően állítja-e be az utazás megkezdésekor
  3. - a taxaméter által jelzett alapdíj megfelel-e a díjtáblázatnak,
  4. - nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségét teljesíti-e.
  5. - A mutatványos berendezések vonatkozásában a hatóság vizsgálja
  6. - a megfelelőségi tanúsítvány meglétét,
  7. - a berendezéseken feltüntetett adatokat,
  8. - az üzemeltetési napló szabályos vezetését,
  9. - a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó kioktatás igazolását, valamint
  10. - az időszakos műszaki vizsgálat meglétét.
  11. A felfújható vízi játékoknál a vizsgálat kiterjed
  12. - az azonosító jelölés meglétének,
  13. - a megfelelőségi jelölésnek,
  14. - a figyelmeztető feliratok szabályszerű feltüntetésének,

  ellenőrzésére.

   

  A hatóság a gyanúra okot adó játékokat laboratóriumi körülmények között, az vonatkozó szabványok biztonságossági előírásoknak történő megfelelés ellenőrzése céljából megvizsgálja.

   

  A turisztikai tevékenység hagyományos fogyasztóvédelmi ellenőrzésén túl kiemelt figyelmet szentel a hatóság az illegális tevékenységet végzők kiszűrésére.

   

   

  Az idegenforgalmi főszezonban szokásos, a vendéglátó-egységeket célzó ellenőrzés-sorozat keretében a hatóság idény nyáron kiemelten ellenőrzi a zenés-táncos szórakozóhelyekre vonatkozó szabályok betartását is.

  A Kormány a közelmúltban bekövetkezett tragikus esemény nyomán, annak érdekében, hogy hasonló történések a jövőben ne következhessenek be, 2011. március 8-án elfogadta a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet. A jogszabály – több más hatóság mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság kötelezettségévé teszi annak biztosítását, hogy a zenés, táncos rendezvények a jogszabályi előírások betartásával kerüljenek megtartásra.

   

  A felügyelőségek a nyár folyamán – társhatósági együttműködéssel – ellenőrzik azt, hogy

  1. - a rendezvény szervezője vagy a zenés táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője rendelkezik-e a jegyző által kiadott engedéllyel,
  2. - az egység rendelkezik-e a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozattal, biztonsági tervvel (melyeket a kérelmezőnek a működési engedély iránti kérelemhez csatolnia kell) és tűzriadó tervvel, illetve
  3. - ezek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő kerültek-e elhelyezésre, valamint hogy
  4. - azokat az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon közzétették-e, illetve

  a szervező, illetve a biztonsági személyzet tagja (a biztonsági terv alapján 10 főt elérő biztonsági személyzet esetén) a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt magánál tartja-e és hatósági ellenőrzés esetén fel tudja-e mutatni.

   

  Forrás: nfh