Kft, bt. végelszámolása, felszámolása, megszüntetése


 • Top Céginfó
  jún 01, 2015

  Egy gazdasági társaság (kft, bt) többféleképpen szűnhet meg. Egy biztos, hogy a megszűnés nem automatikus, valamennyi módozat kötelezettségekkel jár. Végelszámolás esetén a cég nem fizetésképtelen, megszüntetése saját elhatározásból történik.  Fizetésképtelenség esetén felszámolással szűnik meg a társaság.

  Kft, bt. végelszámolása, felszámolása, megszüntetése

  Végelszámolás

  A jogutódlás nélküli megszüntetés saját szándékból jellemzően végelszámolással történik, ha a társaság nem fizetésképtelen. Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor. Az eljárás során kötelező a jogi képviselet.

   A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni, melynek időpontjáról a végelszámoló dönt. Erre a napra vonatkozóan kell a beszámolót összeállítani, a záró adóbevallásokat elkészíteni. A végelszámolás záró időpontjától számított 60 napon belül a beszámolót letétbe kell helyezni és közzétenni az illetékes cégbíróságon, ezzel egyidejűleg a záróbevallásokat is be kell nyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ekkor kell a végelszámolónak a cég törlésére irányuló kérelmet is előterjeszteni a cégbírósághoz.

  A végelszámolás speciális formája az egyszerűsített végelszámolás. (kkt, bt) Ez akkor alkalmazható, ha a társaság 150 napon belül kívánja a végelszámolást befejezni.

   

  Felszámolás

   Fizetésképtelenség esetén felszámolással szűnik meg a társaság. A felszámolási eljárás elkerülhető csődeljárással, mely során az adós fizetési haladékot kaphat gazdálkodásának helyreállítására.

  Kényszertörlés

   A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el jellemzően azokban az esetekben, amikor a társaság a tevékenysége során nem teljesíti a jogszabályi kötelezettségeit. Ez történik például, ha a cég nem tesz eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének, ha a bejelentett székhelyén nem található, vagy ha adószámát jogerősen törölték. 
  Forrás: nav.gov.hu Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

  Csődeljárás

  Csődeljáráskor az adós fizetési haladékot kap, hogy csődegyezségre tegyen kísérletet a vállalkozás megmentésére.