Készpénz-bejelentési kötelezettség utazáskor


 • Top Céginfó
  jan 15, 2013

  Készpénz-bejelentési kötelezettség szabálya. Bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök. Mire nem vonatkozik a készpénz-bejelentési kötelezettség. Az Európai Unió külső határain, miért kell a készpénzt bejelentenünk? Milyen módon történik a készpénz-bejelentés? Mi történik, ha nem teszünk eleget készpénz-bejelentési kötelezettségünknek?

   

  Készpénz-bejelentési kötelezettség utazáskorKészpénz-bejelentési kötelezettség szabálya

  Amennyiben 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénzzel (akár különböző pénznemekben), vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszközzel (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) kívánunk belépni az Európai Unió területére illetve elhagyni azt, a vámhatóságnak köteles vagyunk erről írásban nyilatkozatot tenni.

  Bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök:

  •     valuta - bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak pl.: magyar forint, euró, angol font, amerikai dollár, bolgár leva, lengyel zloty, román lej, izraeli sékel… stb.;
  •     átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, amelyek vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy olyan jellegűek, hogy tulajdonjoguk az átadással kerül átruházásra;
  •     aláírt, de a kedvezményezett nevét nem jelző hiányos értékpapírok pl. utazási csekk, csekk, váltó, fizetési megbízás.

  A készpénz-bejelentési kötelezettség nem vonatkozik:

      a nemesfémekre;
      az aranyra;
      a drágakövekre;
      az olyan valutára, amely már nem minősül érvényes fizetőeszköznek;
      a régi érmékre (gyűjtőknek szánt érmék) és a nemesfémből készült érmékre;
      a nem átváltható bankjegyekre és pénzérmékre;
      az elektronikus kártyákra.

   

  Készpénz-bejelentési kötelezettség utazáskorMiért van az utasnak készpénz-bejelentési kötelezettsége az Európai Unió külső határain?

  A külső határokon fellépő készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégiájának szerves része.

  Készpénz-bejelentés

  A készpénz-bejelentési kötelezettségnek az utas írásban köteles eleget tenni meghatározott formában, az Európai Unió tagállamaiban egységesen alkalmazott készpénzbejelentő-nyilatkozaton. A nyilatkozat angol és magyar nyelven nyújtható be, és letölthető innen:

  Készpénzbejelentő-nyilatkozat magyar verzió: (CDF_HU.pdf)

  Készpénzbejelentő-nyilatkozat angol verzió/ EU cash declaration form English version: (CDF_EN.pdf)

  Figyelem: Fentiek mellett az Európai Unió néhány tagállamában léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások az európai unión belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes tájékozódni az utazás során érintett országok magyarországi diplomáciai képviseletein.

  Mi történik, ha nem teszünk eleget készpénz-bejelentési kötelezettségünknek?

  A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szabályozó 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján, aki a nyilatkozattételi kötelezettségét tévesen, hiányosan vagy egyáltalán nem teljesíti, annak terhére a nála lévő pénzösszeg 10%, 40%, 60%-nak megfelelő összegű bírság kerül kiszabásra (az összeg nagyságától függően).

  A bírság helyszínen történő megfizetésével kapcsolatos intézkedéséket a vámhatóság kezdeményezi. Amennyiben a bírság a helyszínen nem kerül megfizetésre, az annak megfelelő összeget a vámhatóság jogosult és köteles visszatartani.