Kedvezményes áfa-kulcsok, áfa mentes szolgáltatások, áfa-bevallás


 • Top Céginfó
  már 10, 2014

  Áfa (általános forgalmi adó) Magyarországon alapesetben 27 %-os. Néhány esetben kedvezményes áfakulcs alkalmazható.
  Kedvezményes áfakulcsok: 5 és 18 százalékos.
  Vannak áfa mentes szolgáltatások: közérdekű tevékenységre tekintettel mentesek (k.m.) pl. postai szolgáltatás és tevékenység sajátos jellegére tekintettel mentes (s.m.)  szolgáltatások pl. biztosítás, banki szolgáltatások.

  Nettó összeg kiszámítása a bruttó árból

  kedvezmenyes afa kulcsok, afa-mentes szolgaltatasok

  Áfa (általános forgalmi adó) Magyarországon alapesetben 27 %-os.
   

  KEDVEZMÉNYES ADÓKULCSOK - 5%-os
  5 %-os termékek
  :

  - emberi felhasználású gyógyszerek
  - hagyományos gyógynövény drogok
  - gyógynövények
  - gyógyászati célú tápszerek
  - vakok eszközei
  - könyvek
  - napilapok
  - egyéb újság, folyóirat
  - kották

  5 %-os szolgáltatások
  - előadóművészi tevékenység
  - távhő szolgáltatás

  KEDVEZMÉNYES ADÓKULCSOK
  18 %-os
  -
  tej és tejtermékek (anyatej nem!)
  - gabona, liszt és keményítő felhasználásával készült sütőipari termékek
  - kereskedelmi szálláshely szolgáltatás (éttermi nem!)

   

  ÁFA MENTES SZOLGÁLTATÁSOK

  1. Közérdekű tevékenységre tekintettel mentes (k.m.)
   - postai szolgáltatások
   - humán egészségügyi szolg. ellátás
   - humán fogorvosi ellátás
   - gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás
   - óvodai és iskolai szolgáltatás
   - bírósági tevékenység
   - sportolással, testedzéssel járó tevékenység
   - uszodai szolgáltatások
   - oktatás – (pl.: OKJ-s képzések)
   - egyházi tevékenység
  2. Tevékenység sajátos jellegére tekintettel mentes (s. m.)
   - biztosítás
   - hitelezéssel kapcsolatos szolgáltatás
   - banki szolgáltatások
   - szerencsejátékok – szerencsejáték Zrt szervezésében
   - ingatlan értékesítés (magánszemély egymás között)
   - ingatlan bérbeadás

  ÁFA LEVONÁSI TILALMAK
  - benzin (benzin áfája nem igényelhető vissza)
  - 125 m3-nél nagyobb motorkerékpár
  - személygépkocsi
  - személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag
  - jacht
  - lakóingatlan (átminősítés esetén csak!)

  - lakóingatlan felújításának költségei
  - élelmiszer és ital

  - taxi szolgáltatás
  - parkolás
  - úthasználat

  - vendéglátóipari szolgáltatás
  - szórakoztatási célú szolgáltatás

   

  ÁFÁT MEG KELL OSZTANI
  - t
  elefonszolgáltatás – csak az áfa 70 %-a vonható le, 30 %-a nem
  - személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások – karbantartások 50 %-a levonható, 50 %-a nem.

   

  ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS
  Az állami adóhatóság az adóalany adó-visszaigénylés kérelmét akkor teljesíti, ha a negatív előjelű különbözet összege eléri vagy meghaladja

  – a havi bevallásra kötelezett adóalany esetében az 1 millió forintot,

  negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 ezer forintot,

  éves bevallásra kötelezett esetében az 50 ezer forintot

  Amennyiben az adott adó-megállapítási időszakban levonható adóként bevallott beszerzéseket, melyen a visszaigénylés alapul, az adóalany az eladó felé megfizette, 75 napos a kiutalási határidő.
   

  ÁFA BEVALLÁS
  Az általános forgalmi adó nettó összegéről
  - a havi adóbevallásra kötelezett adóalanynak a bevallást a tárgyhót követő hó 20-ig,
  - a negyedéves adóbevallásra kötelezett adóalanynak a negyedévet követő hó 20-ig,
  - az éves bevallásra kötelezett adóalanynak a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtania.

   

  Évente kell adóbevallást benyújtania az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

  Az éves adóbevallás benyújtására kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévben év elejétől– előjelhelyesen – összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete a 250 ezer forintot elérte, vagy adóév közben az adóhatóság számára közösségi adószámot állapít meg, negyedéves bevallásra kell áttérnie.

  Áfával kapcsolatos tudnivalók részletesen a csatolmányban, melynek forrása: www.nav.gov.hu