Jogszabályváltozás - A szolgáltatóknak tanúsíttatniuk kell a számlázási rendszereik biztonságát


 • Top Céginfó
  aug 28, 2014

  Szeptember 1-jétől  a távközlési-, valamint a gázszolgáltatók csak olyan számlát állíthatnak ki, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést.

  A szolgáltatóknak tanúsíttatniuk kell a számlázási rendszereik biztonságát

  A távközlési-, valamint a gázszolgáltatóknak szeptember 1-jétől akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolniuk a számlázási rendszerük biztonságát - ekkor lép hatályba az erről szóló törvényi előírás.

      Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos módosításokat tartalmazó törvényt múlt év végén fogadta el a parlament. Ebbe került be a hírközlési és a gázszolgáltatási törvény módosítása is.

      A hírközlési törvény eddig azt írta elő, hogy a szolgáltató - az előfizető kérésére - a kiállított számlához köteles a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást csatolni. A szolgáltató a hívásrészletezőt az előre fizetett díjú (kártyás) előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben azt az előfizető - utólag - kéri.

      Az új előírás szerint a számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, továbbá a számlázási információk észrevétlen módosítását.

      A vázolt követelményeknek való megfelelést, egy tanúsító szervezet által történő - a számlázási rendszerre vonatkozó - tanúsítással kell igazolni. Ilyen tanúsítványt kizárólag az informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet állíthat ki.

      További megszorítás az, hogy két egymást követő naptári évben a tanúsítást nem végezheti ugyanaz a szervezet.

      A számlázási rendszer biztonságának tanúsítására vonatkozó szabályokat szó szerint megismétli - szintén kiegészítésképpen - a gázszolgáltatási törvény, szintén szeptember 1-jei hatállyal. Forrás: mti