Itt az új adóslista: 10 és 100 millió forint feletti adótartozások


 • Top Céginfó
  jan 22, 2013

  Az adóhatóság közzéteszi azoknak a csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem álló adózóknak a nevét, székhelyét a megállapított adóhiány és bírság összegét, akiknek az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

   

  Itt az új adóslista: 10 és 100 millió forint feletti adótartozások A jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listájának közzétételéről, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény által módosított, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55.§ (3) bekezdése rendelkezik a következők szerint:

   

  „Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak a csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem álló adózóknak a nevét, (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek a határozatban megállapított határidőben nem tettek eleget.”
   

  E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető jogerősnek az adóhatóság határozata, ha a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, illetőleg az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen nem zárult le.

  A táblázat adatai 2013. január 21-ei állapotot tükrözik, továbbá a 40923, a 40926, valamint a 40928 adatkezelési azonosítú számú nyilvántartásokból származnak.

   

  Forrás: apeh; 2013-01-22

  A dokumentum a csatolmányból letölthető: