Így fizetünk járulékot külföldi munkavállalás esetén


 • Top Céginfó
  okt 29, 2012

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség alakulása külföldön történő tartózkodás, munkavégzés esetén: Egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a belföldi magánszemélynek kell fizetni, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen, valamint nemzetközi egyezmény alapján sem jogosult.
   

  Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése külföldön történő tartózkodás, munkavégzés esetén

  Belföldinek tekintendő az a magyar állampolgárt, aki Magyarország bejelentett lakóhellyel rendelkezik; a bevándorolt, a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, továbbá azt az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladóan tartózkodik Magyarországon és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint a hontalan.

  Ha a külföldön tartózkodó állampolgár a lakcím-nyilvántartásból kijelenti belföldi lakóhelyét, a fenti szabályok ismeretében nem minősül belföldinek, így Magyarországon egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége nem lesz.

  Ám ha a magánszemély Magyarországon továbbra is bejelentett lakóhellyel rendelkezik, abban az esetben az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség elbírálásánál fontos, hogy EGT tagállamban vagy EGT-n kívüli harmadik országban tartózkodik-e.

  Ha a magánszemély olyan nem EGT országban tartózkodik, melynek nincs Magyarországgal szociális biztonságról szóló egyezménye, úgy – függetlenül attól, hogy ott biztosítottnak minősül-e (pl. munkaviszonyt létesít) – hazánkban továbbra is kötelezett az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. A járulékfizetésre irányuló bejelentkezést – akár visszamenőleges időponttal is – a NAV-nál kell megtenni a ’T1011-es számú nyomtatványon.

   

  Ha a magánszemély olyan nem EGT országban szerez biztosítással járó jogviszonyt, amellyel van Magyarországnak kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezménye, akkor az egyezmény és a konkrét tények ismeretében dönthető el, hogy keletkezik-e Magyarországon járulékfizetési kötelezettség.

  Fontos, hogy a magánszemélynek azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, illetve hogy három hónapon túl külföldön tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a konzuli tisztviselőnél be kell jelentenie.

  Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét pontosan meghatározza a jogszabály. Így aki társadalombiztosítási ellátásában részesül: pl.táppénz, nyugdíj, gyes, de a kiskorú, a fogvatartott, szociálisan rászorult vagy a hajléktalan is az.
  Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak még a belföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulók  is.

  A hozzájárulás fizetési kötelezettséggel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül.

   

  2012-10-29

  Forrás: apeh