Helyi iparűzési adó, súlyadó bevallás és befizetési határidő: 2012. március 15.


 • Top Céginfó
  már 13, 2012

  Helyi iparűzési adó, gépjármű adó, építményadó, idegenforgalmi adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és talajterhelési díj bevallási és befizetési határidők. Helyi iparűzési adó befizetési határidő: 2012. március 15. Az ünnepnapok miatt a befizetési határidő március 19.

   

   

   Adónem  Bejelentési határidők  Bevallási határidők  + Befizetési határidők
    Gépjárműadó ("súlyadó")   szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül  A bevallás a gépjármű vásárlását, követő 15 napon belül, illetve eladását követő 8 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik.  március 15. első félévi összeg

  szeptember 15. második félévi összeg

    Építményadó    az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15. napon belül  március 15. első félévi összeg

  szeptember 15. második félévi összeg

    Helyi iparűzési adó  A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak megkezdésekor

   az éves adóbevallást az adóévet követő május 31. az adóelőleg kiegészítéséről szóló adóbevallást az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig

  Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig

  Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezésének napját követő hónap 15. napjáig

   március 15. (adóelőleg)
  május 31. (adókülönbözet)
  szeptember 15. (adóelőleg)
  december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)

  Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
  adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
  adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet)

  Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezésének napját követő hónap 15. napjáig

    Beszedett idegenforgalmi adó  Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül  Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig  Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
    Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó    adóévet követő február 25. kifizető bevallása a levont adóról

  március 20. magánszemély bevallása

   kifizető: minden hónap 12. napjáig

  magánszemély: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig

    Talajterhelési díj   első ízben
  2005. február 20-ig,
  szennyvíztározó
  használatba vételét
  követő 15 napon belül
    tárgyévet követő március 31-ig.   tárgyévet követő március 31-ig.