Gépjármű forgalmazók illetékmentessége


 • Top Céginfó
  jan 12, 2014

  Illetékmentes a gépjármű és a pótkocsi tulajdonjogának megszerzése, ha a vevő előző adóévi nettó árbevételének legalább fele gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nyilvántartásában pénzügyi lízinget folytató vállalkozóként szerepel.

  Az illetékmenteség érvényesítéséhez a nettó árbevételre vonatkozó nyilatkozatot a GJFORGNYIL jelű nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz.

  Gépjármű forgalmazók illetékmentessége

  Akik a gépjármű-forgalmazást kezdő vállalkozásként működtetik, a fenti nyilatkozat benyújtásának adóévében arról nyilatkozhatnak, hogy nettó árbevételük legalább fele várhatóan gépjármű-forgalmazásból származik. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor ezt az adóév végét követő hatodik hónap 15-éig be kell jelenteni. Az adóhivatal ebben az esetben a meg nem fizetett illetéket annak 50 százalékával növelt értékén állapítja meg és írja elő a vállalkozó terhére.

  Akik a gépjármű-forgalmazást nem kezdő vállalkozásként működtetik, évente nyilatkozniuk kell arról, hogy az illetékmentesség feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a nyilatkozat az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtti, akkor a nettó árbevétel megoszlása alapján kell nyilatkozni az előre látható megfelelésről. Amennyiben a vállaltak nem teljesülnek, azt az adóév hatodik hónapjának 15. napjáig szükséges bejelenteni az adóhivatalnak, amely a meg nem fizetett illetéket annak 50 százalékával növelt értékén állapítja meg és írja elő pótlólag a vállalkozó terhére.

  Ha az adóhivatal adóellenőrzéssel állapítja meg, hogy a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, akkor a meg nem fizetett illeték kétszeresét írja elő pótlólag a vállalkozó terhére.

  A nyomtatvány benyújtása lehetséges papír alapon (postai úton vagy személyesen a területileg illetékes alsó fokú adóztatási szervhez), elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül és telefonon az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszer (ÜCC) segítségével egyedi azonosító kód (PIN-kód) használatával.

  A nyomtatvány, valamint kitöltő és ellenőrző programja, valamint az ÜCC-hez szükséges PIN-kód igényléséhez szükséges TEL nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető. Forrás: nav.gov.hu