Fontos adózási, bevallási, befizetési határidők 2015. augusztusban a vállalkozásoknak


 • Top Céginfó
  aug 11, 2015

  Adó- és járulékbevallási és befizetési határidők 2015. augusztus 12-én. Bevallás: kifizetésekről, juttatásokról, adókról, járulékokról valamint szakképzési hozzájárulásról és szociális hozzájárulási adóról egyéni vállalkozásoknak és gazdasági társaságoknak. Az egyszerűsített foglalkoztatást is augusztus 12-éig kell bevallani és a járulékot befizetni.

  fontos adózási határidők augusztus 12-én

  Mit kell levonni a bruttó bérből? Mit kell befizetni a bruttó bér után? 2015-től a garantált bérminimum 122 000 Ft-ra emelkedett. Itt megnézheti tételesen a százalékokat és a 122 ezer forintra kiszámított befizetendő tételeket.

  NAV SZÁMLASZÁMOK és adónemek 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

  Befizetések augusztus 12-én:
  Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) főfoglalkozású katás esetén: 50 ezer Ft.
  Augusztus 12-én befizetés még a szakképzési hozzájárulás előlege (1,5%), szociális hozzájárulási adó (27 %) - e két hozzájárulást és adót a munkaadó kötelezettsége a munkavállalója után.

  További befizetések: háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj, egyszerűsített foglalkoztatás, levont személyi jövedelemadó-előleg (16 %), egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (8,5 %), nyugdíjjárulék (10 %).

  Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,- Ft/hó (231,- Ft/nap) lett 2015. január 1-jétől.

  Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 2014-től

   

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

   

  Bevallás

   

  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

  1508

  M, E, T

  Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 

  1558

  M2, M3,
  E

  Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

  1508E

  M1,M2,M3,
  E, T

  Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

   1508INT

   M, E, T

   

  Befizetés

   

  Kisadózó vállalkozások tételes adója

   

   

   

   

   

   

   

  E1, E2
  T1, T2

  Szociális hozzájárulási adó

  M1,M2,M3,
  E, T

  Szakképzési hozzájárulás előlege

  E, T

  Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

  M, E, T 

  Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

  M

  A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

  M, E, T

  A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

  M, E, T

  A magánszemély által fizetendő különadó

  M

  A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

  M1,M2,M3,
  E, T

  A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

  M1,M2,M3,
  E, T

  A külföldi személytől levont adó

  M1,M2,M3,
  E, T

  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

  M1,M2,M3,
  E, T

  A munkaerő piaci járulék

  E, T

  Az egészségügyi hozzájárulás

  M1,M2,M3,
  E, T

  Munkáltató által levont járulék

  M1,M2,M3,
  E, T

  Kifizető által levont járulék

  M1,M2,M3,
  E, T

  A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

  E

  Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

  T

  A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

  M

  Adatszolgáltatás

   

  Készletnyilvántartás havi zárás

  BEV_J14

  E1, E2,
  T1, T2, T4


   
   
  Bevallás és befizetés kire vonatkozik 2015. augusztus 12-én

  M

  Magánszemély

  M0     

  Adószámmal nem rendelkező

  M1     

  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)

  M2     

  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett

  M3     

  Áfa fizetésére kötelezett

   

   

  E

  Egyéni vállalkozó

  E1 

  Áfa fizetésére nem kötelezett

  E2

  Áfa fizetésére kötelezett

  E3      

  Evaalany egyéni vállalkozó

  T

  Társaság

  T1

  Áfa fizetésére nem kötelezett

  T2

  Áfa fizetésére kötelezett

  T3   

  Evaalany társaság

  T4

  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)