Fizetendő járulékok 2015. január 12-én hétfőn


 • Top Céginfó
  jan 07, 2015

  Fizetendő járulékok 2015. január 12-én hétfőn. Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, az egyszerűsített foglalkoztatásról, szakképzési hozzájárulásról.
  Befizetés: kisadózó vállalkozások tételes adója, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher befizetése, munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg, átalányadó, tételes átalányadó előlege, egészségügyi hozzájárulás, munkaerő-piaci járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék stb.

  Fizetendő járulékok 2015. január 12-én hétfőn

  Munkavállalótól levonásra kerül a

  • 10 százalék nyugdíjjárulék,
  • 16 százalék szja-t személyi jövedelemadó, a
  •  8,5 % egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék.

  A munkáltató fizeti az alkalmazott után a

  • szociális hozzájárulási adót, ami 27 százalék
   és a
  • 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást.

  Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

  2014 évi fizetendő járulékokról bővebben itt

  Adóhatósági számlaszámok 2014-ben itt részletesen, a járulékokat és adókat milyen számlaszámra kell befizetni.

  Mit kell levonni a bruttó bérből? Mennyit kell befizetni a munkavállaló után? Most még a 2014. decemberi bérek után történik a járulék fizetés.

  Fizetendő járulékok 2015. január 12-én hétfőn.

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

  Bevallás

   

  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

  1408

  M, E, T

  Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szolciális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 

  1458

  M2, M3,
  E

  Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

  1408E

  M1, M2, M3,
  E, T

  Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

   1408INT

   M, E, T

   

   

   

  Befizetés

   

  Kisadózó vállalkozások tételes adója

   

  E1, E2,
  T1, T2

  Szociális hozzájárulási adó

  M1, M2, M3,
  E, T

  Szakképzési hozzájárulás (a befizetett előlegek és az éves nettó kötelezettség különbözete)

  E, T

  Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

  M, E, T

  Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

  M

  A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

  M, E, T

  A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

  M, E, T

  A magánszemély által fizetendő különadó

  M

  A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

  M1, M2, M3,
  E, T

  A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

  M1, M2, M3,
  E, T

  Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése

  M, E

  A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék

  M, E

  Átalányadó, tételes átalányadó előlege

  M, E, T

  A külföldi személytől levont adó

  M1, M2, M3,
  E, T

  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

  M1, M2, M3,
  E, T

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  E, T,

  Korkedvezmény-biztosítási járulék

  E, T,

  Az egészségügyi hozzájárulás

  M1, M2, M3,
  E, T

  Munkáltató által levont járulék

  M1, M2, M3,
  E, T

  Kifizető által levont járulék

  M1, M2, M3,
  E, T

  A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

  E

  Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

  T

  A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

  M

  A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

  E

     
     
     

  Adatszolgáltatás

   

  Készletnyilvántartás havi zárás (J14-es nyomtatvány)

  BEV_J14

  E1, E1
  T1, T2, T4

   

  Keretengedélyes elszámolás

  BEV_J06

  E, T

   

  Adatszolgáltatás a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről

  SMSZ

  T

   

   

  M

  Magánszemély

  M0     

  Adószámmal nem rendelkező

  M1     

  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)

  M2     

  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett

  M3     

  Áfa fizetésére kötelezett

   

   

  E

  Egyéni vállalkozó

  E1 

  Áfa fizetésére nem kötelezett

  E2

  Áfa fizetésére kötelezett

  E3      

  Evaalany egyéni vállalkozó

  T

  Társaság

  T1

  Áfa fizetésére nem kötelezett

  T2

  Áfa fizetésére kötelezett

  T3   

  Evaalany társaság

  T4

  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)