FIZETENDŐ JÁRULÉKOK 2012-től


 • Top Céginfó
  már 05, 2012
  Fizetendő járulékok 2012-től: munkavállalót terhelő járulékok: nyugdíjjárulék, természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
  munkaerő-piaci járulék és személyi jövedelemadó (SZJA). A munkaadót terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás.
   

   
  Munkavállalót terhelő járulékok:
  Nyugdíjjárulék: 10 százalék, magánnyugdíj pénztári tag esetén is
  Természetbeni egészségbiztosítási járulék: 4 százalék
  Pénzbeli egészségbiztosítási járulék: 3 százalék
  Munkaerő-piaci járulék: 1,5 százalék
  Személyi jövedelemadó SZJA: 16 százalék

  Munkaadót terhelő járulékok:
  Szociális hozzájárulási adó: 27 százalék. 2012. január elsejétől a társadalombiztosítási járulék egészét felváltotta a szociális hozzájárulási adó. Az egyéni vállalkozót pl.: 2012. január elsejétől, saját maga után, 27 százalék mértékű szociális hozzájárulási adó terheli. Egyéni és társas vállalkozó esetében a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 százaléka.
  Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék

   
   
  Fizetendő járulékok 1999-2012
  A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
  társadalombiztosítási járulék**
  kor-
  ked
  -vez-
  mény bizto-
  sítási jár.
  Nyug-
  díj
  jár.
  %
  magán-nyugd.
  pénztár tagdíj
  egészség-
  biztosítási-
  és munka-
  erő-
  piaci járulék
  nyugdíj-
  bizto-
  sítási
  járulék
  egészség-biztosítási- és munkaerő -piaci járulék
  nem mpt.
  tag
  mpt. tag
  term. -beni egbizt. jár.
  pénzb. egbizt. jár.
  munka -erő
  -piaci jár.
  term. eg-
  bizt. jár.
  pénzb. eg
  bizt. jár.
  munka
  erő -piaci jár.
  0 %
  0%
  0%
  0 %
  13 %
  10%
  10%
  0 %
  4 %
  3 %
  1,5 %
  * A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
  ** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.
  A fizetendő járulékok megoszlása 2011. január 1-jétől*
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
  társadalombiztosítási járulék
  kor-
  kedv.
  bizto-
  sítási jár.
  Nyugdíj-
  járulék
  %
  magán
  -nyugd.
  pénz-
  tári
  tagdíj
  egészségbiztosítási- és munkaerő -piaci járulék
  nyugdíj
  -bizt. járulék
  egészségbiztosítási- és munkaerő- piaci járulék
  nem mpt.
  tag
  mpt. tag
  termé
  szet-
  beni egbizt. jár.
  pénz
  beli
  egbizt. jár.
  munka -erő
  -piaci járulék
  term. egbizt. járulék
  pénz-
  beli egbizt. járulék
  munka
  erő-
  piaci járulék
  24 %
  1,5 %
  0,5 %
  1 %
  13 %*
  10
  10
  0 %
  4 %
  2 %
  1,5 %
  * A 2011. január 10-éig megszerzett és 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2010. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
  2010. november 1-jét követő időszakban esedékes járulékok megoszlása **
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
  társadalombiztosítási járulék
  kor-
  kedv. bizto-
  sítási jár.
  nyugdíj-
  járulék
  magán-nyugdíj pénz-
  tári
  tagdíj
  egészségbiztosítási - és munkaerő-piaci járulék
  nyugdíj
  -bizt. járulék
  egészségbiztosítási- és munkaerő -piaci járulék
  nem mpt.
  tag
  mpt. tag
  term.
  beni eg.
  bizt jár.
  pénz beli
  egbizt jár.
  Munka
  erő
  piaci jár.
  term. egbizt. járulék
  pénz-
  beli egbizt. járulék
  munka
  erő-
  piaci járulék
  24 %
  1,5 %
  0,5 %
  1 %
  13 %*
  9,5 %
  9,5%
  0 %
  4 %
  2 %
  1,5 %
  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  **A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény alapján.
  A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől** 2010. október 31-ig ***
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
  társadalombiztosítási járulék
  kor-
  kedv.
  bizto-
  sítási jár.
  nyugdíj-
  járulék
  magán-nyugdíj
  -pénz-
  tári
  tagdíj
  egészségbiztosítási- és munkaerő -piaci járulék
  nyugdíj
  bizt.
  jár.
  egészségbiztosítási - és munkaerő-piaci járulék
  nem mpt. tag
  mpt. tag
  termé-
  szet -
  beni egbizt jár.
  pénz-
  beli egbizt jár.
  Munka -erő
  -piaci jár.
  termé_
  szet-
  beni egbizt. jár.
  pénz-
  beli egbizt. jár.
  munka
  erő -
  piaci járulék
  24 %
  1,5 %
  0,5 %
  1 %
  13 %*
  9,5 %
  1,5 %
  8 %
  4 %
  2 %
  1,5 %
  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  ** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
  ***Az esedékesség időpontjának vége.
  A fizetendő járulékok megoszlása 2009. január 1-jétől**:
  Év
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
   
  társadalombizt-i járulék
  kor-
  ked-
  -vez
  mény
  -bizto-sítási jár.
  nyugdíj
  járulék
  mpt. tagdíj
  egészség-
  biztosítási járulék
  nyugdíj
  -bizt járulék
  Egészségbizt-i jár. (eg.b.j.) 
  term. eg.b.j.
  pénzb. eg.b.j.
  mpt. tag
  nem mpt. tag
  term.
   eg.
  b.j.
  pénz
  beli
   eg.
  b.j.
  06.30-ig
  24
  4,5
  0,5
  13*
  1,5
  9,5
  8
  4
  2
  07.01-től 
  24
  1,5**
  0,5
  13*
  1,5
  9,5
  8
  4
  2
  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 6,5% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  **A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől csökken. A járulékalap minimálbér kétszeresét (143 000 forint) meghaladó része után, valamint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
   
  A fizetendő járulékok megoszlása 2008. január 1-jétől:
  Év
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
   
  társadalombiztosítási
  járulék
  korked-
  vezmény-
  bizto-
  sítási
  járulék
  nyugdíj-
  járulék
  mpt. tagdíj
  egészség
  biztosítási járulék
  nyugdíj-
  bizt-i
  járulék
  Egészség-
  biztosítási jár. (eg.b.j.)
   
   
  term-
  észet-
  beni
  eg.b.j.
  pénz-
  beli
  eg.b.j.
  mpt. tag
  nem mpt.
  tag
   
  termé-
  szet-
  beni
  eg.
  b.j.
  pénz-
  beli
  eg.
  b.j.
  2008
  24
  4,5
  0,5
  13*
  1,5
  9,5
  8
  4
  2
  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalta, ezért 3,25% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  A fizetendő járulékok megoszlása 2007. január 1-jétől:
  Év
  Foglalkoztató által fizetendő
  Biztosított által fizetendő
   
  társadalombiztosítási járulék
  kor
  ked-
  vez-
  mény-
  bizto-
  sítási
  jár.
  nyug-
  díj-
  járulék
  mpt. tag
  díj
  egész-
  ség
  bizt.
  járulék
  nyug-
  díj-
  bizt.
  jár.
  Egészség-
  biztosítási jár. (eg.b.j.)
   
   
  term.
  eg.b.j.
  pénz-
  beli
  eg.b.j.
  mpt. tag
  nem mpt.
  tag
   
  termé-
  szet
  beni
  eg.b.j.
  pénz-
  beli
  eg.b.j.
  2007
  21
  5
  3
  13*
  0,5
  8,5
  8
  4
  3
  * A korkedvezmény-biztosítási járulékot 2007. évben a központi költségvetés vállalja át, ezért a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére 2007-ben konkrét fizetési kötelezettséget nem jelent. Bevezetése fokozatosan történik.
  A fizetendő járulékok megoszlása 2006. szeptember 1-jétől:
  év
  (hó)
  tb. járulék
  (%)
  a biztosított nyugdíjjáruléka
  (%)
  mpt. tagdíj
  biztosított
  egészség-
  biztosítási
  járuléka (%)
   
  nyugdíj-
  biztosítási járulék
  egészség-
  biztosítási járulék
  (eg.b.j.)
  természetbeni eg.b.j.
  pénzbeli eg.b.j.
  magán-
  nyugdíj-

  pénztári tag

  nem magán-
  nyugdíj-
  pénztári tag
  természetbeni eg.b.j.
  pénzbeli eg.b.j.
  2006. IX.-XII.
  18
  7
  4
  0,5
  8,5
  8
  4
  2
   
  A fizetendő járulékok megoszlása 2006. augusztus 31-ig bezárólag:
  év
  tb. járulék
  (%)
  a biztosított nyugdíjjáruléka
  (%)
  biztosított egészség-
  biztosítási járuléka
  (%)
  nyugdíj-
  biztosítási járulék
  egészség-
  biztosítási járulék
  magánnyugdíj-
  pénztári tag
  nem magánnyugdíj-pénztári tag
  2006. VIII.
  18
  11
  0,5
  8,5
  4
  2005
  18
  11
  0,5
  8,5
  4
  2004
  18
  11
  0,5
  8,5
  4
  2003
  18
  11
  1,5
  8,5
  3
  2002
  18
  11
  2
  8
  3
  2001
  20
  11
  2
  8
  3
  2000
  22
  11
  2
  8
  3
  1999
  22
  11
  2
  8
  3
   
  Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege (mértéke)
  a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál
  2006. szeptember 1-jétől:
  2012. január 1-jétől
  6.390,- forint/hó
  (napi: 213,-Ft)
   2011. január 1-jétől
   5.100,- forint/hó
  (napi 170,-Ft)
  2010. január 1-jétől
  4.950,- forint/hó
  (napi 165,-Ft
  2009. január 1-jétől
  4.500,- forint/hó
  (napi 150,- Ft)
  2008. január 1-jétől
  4.350,- forint/hó
  (napi 145,- Ft)
  2007. IV-
  9 %
  2007. I-III.
  16 %
  2006. IX.
  10 %
   
  A baleseti járulék mértéke 2006. augusztus 31-ig bezárólag:
  2006. VIII.
  5%
  2005
  5%
  2004
  5%
  2003
  5%
  2002
  5%
  2001
  5%
  2000
  5%
  1999
  5%
   
  A magánszemély
  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
  kötelezettsége 2006. szeptember 1-jétől:
  2012. január 1-jétől
  6.390,-
  forint/hó
  (napi: 213,-Ft)
   2011. január 1-jétől
   5.100,- forint/hó
  (napi 170,-Ft)
  2010. január 1-jétől
  4.950,- forint/hó
  (napi 165,-Ft)
  2009. január 1-jétől
  4.500,- forint/hó (napi 150,- Ft)
  2008. január 1-jétől
  4.350,- forint/hó (napi 145,- Ft)
  2007. IV-
  9 %
  2007. I-III.
  16 %
  2006. IX.
  15 %
   
   A  magánszemély 
  egészségbiztosítási járulékfizetési
  kötelezettsége 2006. augusztus 31-ig bezárólag:
  2006.VIII.
  11%
  2005
  11%
  2004
  11%
  2003
  11%
  2002
  11%
  2001
  11%
  2000
  11%
  1999
  11%
   
   
  2012-03-05

   Forrás: apeh