Élelmiszerlánc-felügyeleti díj mértéke, befizetési határidő


 • Top Céginfó
  máj 15, 2015

  Az egyéni vállalkozóknak továbbra is kell élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih). Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje május 31-e.

  Élelmiszerlánc-felügyeleti díj mértéke, befizetési határidő

      Az idei élelmiszerlánc-felügyeleti díj megújult bevallási felülete már elérhető a Nébih honlapján.
  2015-től a felügyeleti díj alapja egységesen (természetes- és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egyaránt) a díjköteles tevékenységből származó előző évi értékesítés nettó árbevétele.

      A napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek esetében a felügyeleti díj mértéke is változott, sávos díjszabás lépett életbe.

  Törvényi változás

  A felügyeleti díj mértéke a kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő vállalkozások esetében a felügyeleti díjköteles tevékenységből származó jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi nettó árbevételének

  •  500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
  • az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
  • az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
  • a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2%,
  • a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
  • a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
  • a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5%,
  • a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6%.

  Azon ügyfelek köre, akik a napi fogyasztás cikk értékesítése mellett más felügyeleti díj köteles tevékenységből is realizálnak bevételt, kötelesek bevallásukban a díj alapját megnövelni a bevételnek ezen részével ezrelékes díjszámítás alapján.

  Továbbá azok a mikro-vállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás) illetve kisvállalkozások, melyek elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy mikro-vállalkozás esetén az évi húszezer forintos átalány megfizetése, kisvállalkozás tekintetében pedig az évi hétszázezer forint átalány díj megfizetése között.

  Könnyítést tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai által alapított vállalkozáson keresztül történő értékesítés esetére, amikor is a bevétel után számítandó felügyeleti díjat maga a termelői szerveződés vagy vállalkozás is megfizetheti, ha a fizetési kötelezettséget a szerveződés vagy vállalkozásszerződésben átvállalta.

  Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett támogatással csökkentett árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

  Amennyiben a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer forintot, ez esetben be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat.

  A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az ügyfélkapus rendszer aktiválását bármelyik okmányirodában, kormányhivatali és adóhatósági ügyfélszolgálaton és a külképviseleteken személyesen lehet kezdeményezni, részletesebb információ a Kormányzati portálon (http://www.magyarorszag.hu/) található.

  A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.

  Általános tájékoztatás az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról

  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

  A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül:

  • élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;
  • élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása;
  • élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
  • takarmány előállítás vagy forgalmazás;
  • állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása;
  • növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy forgalmazása;
  • állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;
  • élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;
  • szaporítóanyag előállítása vagy tárolása;
  • növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése;
  • állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása.

  Az évente fizetendő felügyeleti díj bevezetésével minden olyan vállalkozás és vállalkozó részt vesz a hatósági-igazgatási tevékenységének finanszírozásában, amelyek/akik eddig is az élelmiszerlánc-felügyeletet végző szerv által nyújtott garanciák, szolgáltatások igénybevevői voltak. A díj bevezetésével lehetővé válik az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági feladataival együtt járó költségek fedezetének biztosítása, egyúttal megvalósul a pénzügyi terhek arányosabb megoszlása az élelmiszerlánc szereplői között.