Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése 2014-ben


 • Top Céginfó
  jún 29, 2014

  Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Egy évben maximálisan 90 napot lehet így foglalkoztatni a munkavállalót. 9340.- forint fizethető ki, amit a cég költségként el tud számolni. Alkalmi munkára a közteher 1000 forint naponta.

  Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  -          mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy

  -          alkalmi munkára.

  alkalmi munka 2014

   

  Idénymunka esetén: azonos felek között a munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

  Alkalmi munka esetén: a munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszony

   

  a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári nap, és

  b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári nap, és

  c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári nap

  lehet.

  Diákmunka 2014: mennyi a fizetendő adó a diákmunka után?

   

  Bejelentési kötelezettség:

  Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni:

  1. a munkavállaló nevét,  
  2. a munkáltató adószámát,  
  3. a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,  
  4. az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),  
  5. a munkaviszony napjainak számát,  
  6. amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.  

  alkalmi munka, egyszerűsített foglalkoztatás 2014

  A munkáltató a bejelentési kötelezettségét – választása szerint – teljesítheti:

  a)      elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül a 13T1042E jelű bejelentő és változás-bejelentő lapon, melyet közvetlenül elérhet az alábbi linkre kattintva:

  http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok
  _nav/adatbejelentok_adatmodositok/13t1042e.html

  b)      telefonon keresztül a 185-ös telefonszámon

  és ezeken kívül még lehet mobilon is.
  Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése okostelefonnal.

   

   

  Bevallási kötelezettség:

  Főszabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint elektronikus úton havonta a ’08-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

  Azok az adózók, akik nem kötelezettek az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a ’08E számú nyomtatványt rendszeresítette, amit ugyancsak havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell benyújtani.

   

  A nyomtatványok közvetlenül elérhetőek az alábbi linkre kattintva:

   

  http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok
  _nav/bevallasok/1308.html

   

  http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok
  _nav/bevallasok/1308E.html

   

   

  Közteher-fizetés:

  A munkáltató által fizetendő közteher mértékea munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

  -          mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,

  -          turisztikai idénymunka esetén 500 forint,

  -          alkalmi munka esetén 1 000 forint,

  -          filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

   

  A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell

  a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára teljesítenie.

   

   

  Személyi jövedelemadó:

  Önnek nem kell feltüntetnie az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételét a személyi jövedelemadó bevallásában, ha az ebből származó bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget. (Ha más adóköteles jövedelme sincs, akkor bevallást sem kell benyújtania.)

  Mentesített keretösszeg: az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma szorozva az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) napibérként meghatározott összegével.

  Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget, a bevallásába - munkaviszonyból származó jövedelemként - csak az azt meghaladó részt kell beírnia.

  A filmipari statisztaként végzett – Efo. tv. hatálya alá tartozó - alkalmi munkából származó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani.

   

   

  Társadalombiztosítás:

  A munkavállaló az Efo.tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.
  A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.