Egészségügyi járulékot kell fizetnie a végzős diáknak


 • Top Céginfó
  nov 04, 2014

  A diákigazolvány a tanulói jogviszony megszűnése után október 31-ig érvényes. Ha a végzős diák a diákigazolvány lejárta után 45 napon belül nem tud elhelyezkedni egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, melynek összege havonta 6810.- forint. Ezt az összeget családtag is befizetheti.

  Egészségügyi járulékot kell fizetnie a végzős diáknak

  A nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgár a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetétől diákigazolványa lejárta után még 45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

  A diákigazolvány a tanulói jogviszony megszűnése után október 31-ig, hallgatók esetében attól függően, hogy az első vagy a második félévben végeznek, március 31-ig vagy október 31-ig érvényes.

  Ha a tanulmányait befejező diák a diákigazolvány lejárta után 45 napon belül nem tud elhelyezkedni, nem tanul tovább és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást igénybe veszi-e vagy sem.

  Az első félévben végzett diákoknak tehát május 16-tól, a második félévben végzetteknek pedig december 16-tól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük, és ezt a NAV-nál is be kell jelenteniük.

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege idén 6810 forint havonta. Ha  nem kell egész hónapot fizetni, akkor a számítás alapja napi 227 forint. Az első járulékot a bejelentés utáni hónap 12-éig kell befizetni. Minden hónapra a következő hónap 12-éig kell befizetni a kötelező járulékot. A fizetendő összeg 2015. január 1-jétől változhat!

  Ha a volt diák rendszeres jövedelem hiányában az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem tudja fizetni, lehetőség van arra, hogy helyette  más (például valamelyik családtagja) fizessen, de ezt ugyancsak be kell jelenteni.

  A járulékfizetési kötelezettség bejelentésére a 14T1011-es adatlap szolgál, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető vagy letölthető a oldalról. A nyomtatványt postán vagy személyesen, illetve Ügyfélkapun is el lehet juttatni a NAV-hoz. Forrás: nav.gov.hu