Bevallás és befizetés 2014. június 20-án (július 21.) hétfőn


 • Top Céginfó
  júl 18, 2014

  Bevallás és befizetés 2014. június 20-án (július 21.) hétfőn. Negyedéves áfa bevallás és befizetés. Társasági adó előleg befizetés, kisvállalati adóelőleg, cégautóadó, környezetvédelmi termékdíj stb.

  Nav számlaszámok adók, járulékok, pótlékok, adónemek

  3.

  NAV Általános forgalmi adó bevételi számla

  10032000-01076868

  104

  1.

  NAV Társasági adó bevételi számla

  10032000-01076019

  101

   

  Bevallás és befizetés 2014. június 20-án (július 21.) hétfőn

   

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Bevallás

   

  Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

  1401

  M, E, T

  Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

  1420

  T

  Bevallás a 2014-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

  1449

  T

  Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1465

  M2, M3, E1, E2,
  T1, T2

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1486

   M0, M1, M2,
  E1, E3,
  T1, T3, T4

  Bevallás a kisvállalati adóról

  14KIVA

  T

  Bevallás a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségéről

  1493

  T

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

  14A60

  M1, M2, M3,
  E, T

  Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

  1478

  E, T

  Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

  1491

  M, E, T

  Bevallás a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről

  1493

  T

  Bevallás a kisvállalati adóról

  14KIVA

  T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

   1451

   E, T

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2014 év

   14NETA

   M3, E2, T2

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

   BEV_JO1

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

   BEV_J02

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  14J03

   M, E, T

  Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

  14A215

  E, T

  Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás

  14KTBEV

  M1, E2, T2

  Adatszolgáltatás

   

  Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról) /NAV_VP_Bio01/

   VPOP_Bio01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő) J12 nyomtatvány

   BEV_J12

   E2, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedője) J13 nyomtatvány

   BEV_J13

   E2, T2, T4

  Befizetés

   

  Kisvállalati adóelőlege

   

  T

  Biztosítási adó

  T

  Pénzügyi tranzakciós illeték

  T

  Távközlési adó befizetése

  M, E, T

  Általános forgalmi adó befizetése

  M, E, T

  Kulturális adó

  E, T

  Társasági adó előlege befizetése

  T

  Energiaellátók jövedelemadójának előlege

  T

  Játékadó befizetése

  E, T

  Távszerencsejáték adója

  E, T

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

  M3, E2, T2

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése 

   M, E, T

  Cégautóadó

   M, E, T

  Innovációs járulékelőleg befizetése

  T

  Rehabilitációs hozzájárulás előlege

  M1, M2, M3,
  E, T

  Környezetvédelmi termékdíj 2014. II. negyedévi kötelezettsége

  M3, E2, T2

  1. Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
   
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)