Az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forint


 • Top Céginfó
  nov 09, 2014

  Az áfatörvény módosításával 2013. január 1. napjától az alanyi adómentességre jogosító értékhatár 5 millió forintról 6 millió forintra emelkedett.  Az alanyi adómentesség akkor választható, ha az éves árbevétel nem haladja meg a 6 millió forintot.

  Az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forint

   Az alanyi adómentesség akkor választható, ha éves szinten göngyölített, forintban kifejezett belföldi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték – meghatározott kivételekkel – teljes évben ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintot.

  Az alanyi adómentességre vonatkozó választásáról 2014. december 31. napjáig kell nyilatkozni.

   Az alanyi adómentességet, a következő adóévre abban az esetben jogosultak, ha bevételük az adott naptári évben nem haladta meg és ésszerűen várhatóan nem haladja meg a 6 millió forintot.

  A tevékenységüket év közben kezdő adóalanyok az alanyi adómentesség választása esetén a 6 millió forintos bevételi értékhatárnak az adóalanyiság időszakára időarányosan eső részét veszik figyelembe.

   Az eva törvény hatálya alól az áfatörvény hatálya alá visszatérő adóalany abban az esetben választhatja az alanyi adómentességet, ha az adott évben ésszerűen várható bevétele nem fogja meghaladni a 6 millió forintot.

   Az alanyi adómentesség választását a már működő adóalanyoknak a változást megelőző adóév utolsó napjáig, az év közben kezdő adóalanyoknak az adóalanyként történő bejelentkezéssel egyidejűleg kell bejelenteni.