Adózási határidők: bevallási és befizetési határidők 2013. január 20-én (21-én)


 • Top Céginfó
  jan 07, 2013

  Adózási határidők: bevallási és befizetési határidők 2013. január 20-én (21-én)Adózási határidők 2013. január 20-án (január 21-én):
  Bevallás: áfa bevallás, bevallás a pénznyerő automaták, valamint a játékautomaták játékadójáról, népegészségügyi termékadóról.
  Befizetés: áfa befizetés, társasági adó-előleg befizetés, távközlési adó, cégautó adó befizetés, népegészségügyi termékadó és energiaadó befizetése.

   

  2013. január 20. (január 21.)

  Adózási határidők 2013. január 20-án (január 21-én)

   

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

  Bevallás

   

  Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

  1201

  M,E, T

  ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1265

  M2, M3, E1, E2, T1, T2

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1286

   M0, M1, M2,
  E1, E3,
  T1, T3, T4

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről

  12A60

  M1, M2, M3,
  E, T

  Bevallás a pénznyerő automaták, valamint a játékautomaták játékadójáró

  1278

  E, T

  Bevallás az egyes ágazatokat terhelő 2012. évi különadó, az adóévben jogelőd nélkül kezdő, az átalakulással létrejött, valamint megszűnő, és a 2012. évben a törvény hatálya alá került adóalany 2012. évi különadó előlegéről, valamint a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

   1291

   M, E, T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

  1251

   E, T

  Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés szolgáltatáscsoportonkénti és a szociális menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól a 2012. évben negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

   12A60

  E1, E2, E3, T1, T2, T3

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról 

  BEV_12NETA

   M3, E2, T2

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

   BEV_J02

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J03

   M, E, T

   

  Adatszolgáltatás

   

  A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása 

  ESZIG

   M1, M2, M3,
  E, T

  Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról (módosított) 

   NAV_VP_Bio01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) 

   BEV_J12

   E1, E2, T1, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője)

   BEV_J13

  E1, E2, T1, T2, T4

   

  Befizetés

   

  Távközlési adó befizetése

        

  M, E, T

  Általános forgalmi adó befizetése

  M, E, T

  Társasági adó előleg befizetése  (ha havonként és ha negyedévenként  fizet adóelőleget de előleg kiegészítésre nem kötelezett)

  T

  Játékadó befizetése

  E, T

  Cégautóadó

   M, E, T

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező személy fizetési kötelezettsége, továbbá a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

   

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

   M3, E2, T2

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése 

   M, E, T

   
   

  Jelmagyarázat - Kire vonatkozik

  M Magánszemély
   

  M0

  Adószámmal nem rendelkező
     

  M1

  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
     

  M2

  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
     

  M3

  Áfa fizetésére kötelezett
  E Egyéni vállalkozó

  E1

  Áfa fizetésére nem kötelezett
     

  E2

  Áfa fizetésére kötelezett
     

  E3

  Evaalany egyéni vállalkozó
  T Társaság

  T1

  Áfa fizetésére nem kötelezett
     

  T2

  Áfa fizetésére kötelezett
     

  T3

  Evaalany társaság
     

  T4

  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

  Forrás: apeh
  2013-01-16