Adózási határidő július 20-án


 • Top Céginfó
  júl 20, 2015

  2015. második negyedévi áfa bevallás és negyedéves áfa befizetés, bevallás a kisvállalati adóról, környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallása, társasági adó előleg befizetés, népegészségügyi termékadó befizetés.


  Áfa befizetéshez a számlaszám: 10032000-01076868, további számlaszámok itt megtekinthetők.

  Adózási határidő július 20-án

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

   

  Bevallás

   

  Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

  1501

  M, ,E, T

  Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

  1520

  T

  Bevallás a 2015-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

  1549 

   T

  Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1565

  M2,M3,E1,
  E2, T1,T2

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1586

   M0,M1,M2,
  E1, E3,
  T1,T3,T4

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

  15A60

  M1,M2,M3,
  E, T

  Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

  1578

  E, T

  Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

  1591

  M, E, T

  Bevallás a 2015. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2016. évi fizetési kötelezettségről

  1593

  T

  Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

  1594

  E, T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

  1551

   E, T

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2015. év

  15NETA

   M3, E2, T2

  Bevallás pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és a befektetési alap különadójáról

  15P90

  T

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_JO1

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J02

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

  15J03

  M, E, T 

  Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

  15A215

   E, T

  Bevallás a kisvállalati adóról

  15KIVA

   T

  Környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás

  15KTBEV

  M3, E2, T2 

  Adatszolgáltatás

   

  Adatszolgáltatás és kísérőlap a számla, egyszerűsített adattartalmú számla és nyugtaállományok értékesítéséről

  ESZIG

   M1, M2, M3, E, T

  Szállítási nyilvántartás havi zárás bejegyzett kereskedő) J12 nyomtatvány

  BEV_J12

  E2, T2, T4 

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) J13 nyomtatvány

  BEV_J13

   E2, T2, T4

  Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításáról, továbbá a raktárkészletről

  KTRAKT

  E, T

   

  Befizetés

   

  Kisvállalati adó előlege

   

  T

  Biztosítási adó

   T

  Pénzügyi tranzakciós illeték

  T

  Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének, valamint a közzétévőnek az adókötelezettsége) 

  E, T

  Távközlési adó befizetése

  M, E, T

  Kulturális adó (havi, negyedévi bevalló befizetése)

  E, T

  Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedévi bevalló befizetése)

  M, E, T

  Társasági adó előleg befizetése (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)

  T

  Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet, negyedévenként fizet adóelőleget)

   T

  Játékadó befizetése

  E, T

  Távszerencsejáték adója

  E, T

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

   

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

   M3, E2, T2

  A forgalmazó és a befektetési alap különadójának második részlete (negyede)

  T

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése

  M, E, T

  Cégautóadó

  M, E, T

  Innovációs járulékelőleg befizetése

  T

  Rehabilitációs hozzájárulás előlege

   M1, M2, M3, E, T

  Környezetvédelmi termékdíj 2015. II. negyedévi kötelezettsége

   M3, E2, T2

   
  1. Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
   
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

  Forrás:nav.gov.hu