FIZETENDŐ JÁRULÉKOK, ADÓK 2014-től


 • Top Céginfó
  jún 12, 2014

  Fizetendő járulékok megoszlása 2014. január 1-jétől. Munkáltató és a munkavállaló által fizetendő járulékok megoszlása. Ön milyen adókat változtatna? Itt szavazzon!

  Munkavállalótól levonásra kerül a

  •     10 százalék nyugdíjjárulék
  •     8,5 % egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (4 % +3 % + 1,5 % ) és a
  •     16 százalék (szja) személyi jövedelemadó

  A munkáltató fizeti munkavállalója után a

  •     szociális hozzájárulási adót, ami 27 százalék és a
  •     1,5 százalék szakképzési hozzájárulást.
    

  Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó (227,- Ft/nap) lett 2014. január 1-jétől.
   
  Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
   

  Kiszámoltuk: 229 700 forint bruttó bér - mennyibe kerül a munkaadónak és mennyi marad a zsebben?
   

  JÁRULÉKOK, ADÓK 2014-től

  Munkavállalók járulékfizetési kötelezettsége

   

  Munkavállalók járulékfizetési kötelezettsége
   

  Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

  1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

   

   

  Nyugdíjjárulék

   

   

  10%

  Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék

  4%

  Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

  3%

  Munkaerő-piaci járulék

  1,5%

  Összesen

  18,5%

  Munkaadók által fizetendő közterhek

  Szociális hozzájárulási adó

  Szociális hozzájárulási adó
  2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§
  kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező
  jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a
  mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel
  (saját maguk után) fizetik, mértéke:

  (csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

  adóalap 27%-a

   

  Szakképzési hozzájárulás 2011. évi CLV. tv. 4.§ (1) és (2) bek.
  Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
  (ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő
  szociális hozzájárulási adó alapjával)
  (ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel
  csökkenthető)
  adóalap 1,5%-a
  Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.
  964.500,-Ft/év/fő
  (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik,
  a kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
   

  Adókulcsok, járulékmértékek

  Az összevont adóalapot terhelő adómértékek 2012-2014

  2013-2014

  16%

   

  2012

  16%

  Az összevont adóalap a jövedelem és az adóalap-kiegészítés összege.

  Az adóalap-kiegészítés összegét:

  az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után nem kell megállapítani,

  – az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos mértékkel kell megállapítani.

   

  Biztosítás, járulék, egészségügyi hozzájárulás – fizetendő járulékok

  A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény-biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék**

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

   

  A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő**

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény-biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék***

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

  *** Magánnyugdíj-pénztári tagdíj nincs.

   
   
  Szociális hozzájárulási adó mértéke
  2012. január 1-jétől                     27 %

   

  A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járuléka 2014. január 1-jétől havi 6810 forint lett.