Adóelőleg-feltöltési kötelezettség december 22-én, ne hagyjuk az utolsó napra!


 • Top Céginfó
  dec 19, 2014

  A társasági adó, az eva (egyszerűsített vállalkozói adó) a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások járadékának, az energiaellátók jövedelemadója és az innovációs járulék adóelőleg-feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje 2014. december 22.

  Adóelőleg-feltöltési kötelezettség december 22-én, ne hagyjuk az utolsó napra!

   

  Az adóévben befizetett előlegeket a fenti határidőig a várható éves adó összegére ki kell egészíteni. Az adóelőleg és az adó határidőn túli megfizetése, illetve annak elmulasztása, valamint a kiegészítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem csupán késedelmi pótlék felszámítását eredményezi, hanem mulasztási bírság kiszabását is jelentheti.

  A feltöltési kötelezettséget a várható adó 100%-áig kell teljesíteni, de csak a 90%-os mérték alatti teljesítéshez kapcsolódik mulasztási bírság. A mulasztási bírság alapját a 90%-os feltöltési szint és a ténylegesen teljesített feltöltési szint különbsége képezi (pl. 85%-os előleg-kiegészítésnél 5% lesz a bírságalap).

  A bírság összege a bírság alap 20%-áig terjedhet, a bírság összegének megállapításakor a NAV az eset összes ismert körülményét mérlegeli, többek közt figyelembe veszi a mulasztott napok számát, a mulasztási bírság alapjának nagyságát, hogy kapott-e korábban az adózó hasonló mulasztási bírságot, továbbá azt, hogy az adózó feltöltési kötelezettségét a 90%-hoz képest milyen arányban teljesítette.

  Nem érdemes az utolsó napra hagyni az átutalást, mert a NAV tapasztalatai alapján több olyan eset is előfordult korábban, amikor az adózó ugyan a feltöltési kötelezettség esedékességének napján a pénzintézethez benyújtotta az átutalási megbízását – akár elektronikusan, akár papír alapon – de a pénzintézet másnapi dátummal teljesítette az átutalást.

  A pénzintézetek üzletszabályzatában szerepel, hogy az adott napokon, az adott időpontig benyújtott átutalási megbízásokat tudják csak aznapiként teljesíteni. Forrás: nav.gov.hu Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság