Adóbevallási hiány következményei társaság jogutód nélküli megszűnése esetén


 • Top Céginfó
  júl 25, 2015

  Egy gazdasági társaság (kft, bt, kkt, rt) megszüntetése nem mentesíti a társaságot az adóbevallások teljesítése alól. A társaság bejegyzett képviselőinek kötelessége, hogy ezeket teljesítsék, mely ha elmarad akár 500 ezer forintig terjedhet a mulasztási bírság összege.

  Adóbevallási hiány következményei társaság jogutód nélküli megszűnése esetén

  A társaságok jogutód nélküli megszűnése, legyen akár önkéntes elhatározáson alapuló (végelszámolás), fizetésképtelenség miatt elrendelt (felszámolás) vagy szankcionális jellegű (kényszertörlés), nem mentesíti a társaságok képviseletére jogosultakat az egyes adókötelezettségek teljesítése alól.

  Ebbe a körbe sorolandó a bevallások benyújtása is, melyek elmaradása esetén a NAV bírságot szabhat ki, mely magánszemély esetében 200 ezer, társaság esetében pedig 500 ezer forintig terjedhet. Lényeges, hogy nem a megszűnő társaságnak kell ezeket a bírságokat megfizetnie, hanem magának a mulasztónak.

  A mulasztási bírság kiszabásánál a NAV mérlegeli az eset összes körülményét, így a mulasztó jogellenes magatartásának súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a mulasztó a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

  A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a NAV a mulasztási bírságot kiszabó határozatban határidő tűzésével hívja fel a mulasztót  a pótlásra és amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a bírság kétszerese szabható ki terhére.

  A társaságok volt, illetve bejegyzett képviselőinek tehát érdeke, hogy a megszűnő társaságok vonatkozásában az őket terhelő jogszabályi kötelezettségeknek teljes körűen eleget tegyenek. Forrás: nav.gov.hu