2013. február 1-jéig kell módosítania cégjegyzékben szereplő adataikat a cégeknek


 • Top Céginfó
  jan 15, 2013

  Legkésőbb február elsejéig kell a cégjegyzékben szereplő adataikat kiegészíteniük vagy módosítaniuk azoknak a cégeknek, amelyek a tavaly márciusi törvénymódosítás óta ezt nem tették meg.

   

   nyilatkozni kell a cégeknekA bejelentési kötelezettség a cég képviseletére jogosult személyekre, valamint a cég tulajdonosaira, tagokra, bizonyos esetekben pedig a részvényesekre vonatkozó adatokat érint.

      A törvény szerint be kell jelenteni a cég képviseletére jogosult személyek - például ügyvezető, igazgatósági tag, vezérigazgató, cégvezető - születési idejét. Szintén be kell jelenteni például kft esetében valamennyi tag születési idejét. Közös tulajdonú üzletrésznél pedig valamennyi tulajdonostársat szerepeltetni kell a cégjegyzékben, születési idejüket is megadva.

   

  Az alábbi adatok bejelentése kötelező:

  1. Székhely (telephely, fióktelep) használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozat beadása.
  2. Tagok és vezető tisztségviselők születési helyének és idejének, illetve adóazonosító jelének/adószámának bejelentése.
  3. Külföldi személy vagy cég esetén kötelezővé vált a kézbesítési megbízott megjelölése.
  4. „Állami” és „Nemzeti” szavak csak azon cégek nevében szerepelhetnek, melyeknek legalább 50 százalékos tulajdonosa az állam.

      "Mivel a cégtörvény szempontjából a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei is cégnek minősülnek, a fenti kötelezettség őket is terheli".
   

  A cég székhelye (illetve fióktelepei és telephelyei) használatának jogszerűségéről szintén be kell nyújtani a cégbírósághoz a cég képviselője által aláírt nyilatkozatot.

      Módosult ugyanakkor a jogszabály: többé nincs szükség például a bérbeadó nyilatkozatára vagy a bérleti szerződésre, elég, ha maga a cég nyilatkozik a kérdésben és erősíti meg írásban, hogy jogszerűen használja a megadott címet vagy címeket.

      Szigorodtak ugyanakkor a cégnévre vonatkozó előírások: idén február elsejétől a cégnévnek egyértelműen különböznie kell közigazgatási és közhatalmi szervek hivatalos és köznyelvben használt elnevezésétől.

  Az "állami" vagy "nemzeti" kifejezés pedig csak abban az esetben szerepelhet a cég nevében, ha az adott cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartós állami befolyás alatt áll.

      Az adatbejelentésen túl meghatározott okiratok benyújtását is előírja a jogszabály.
  Fontos újdonság, hogy valamennyi, a cégjegyzékben szereplő magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkező személy vagy szervezet köteles úgynevezett kézbesítési megbízottat igénybe venni.
  A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróság vagy más hatóság által küldött, a cég működésével kapcsolatos iratokat átvegye, és azt a megbízónak továbbítsa.

      Bármely állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve magyarországi székhelyű szervezet lehet kézbesítési megbízott, kivéve a cég tagjait, részvényeseit, vezető tisztségviselőit és a felügyelő bizottsági tagokat.
  Nincs mód tehát például arra, hogy a cég külföldön lakó ügyvezetője a cég másik, magyarországi lakóhelyű ügyvezetőjét bízza meg a kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával.

      Valamennyi változás bejegyzési eljárásban kötelező a jogi képviselet, azaz a kötelezettség teljesítéséhez ügyvéd vagy a cég jogtanácsosának közreműködése szükséges. A jogi képviselő a cégbíróságra az iratokat elektronikus úton nyújtja be.

      Az eljáráshoz az ügyvédnek meghatalmazásra is szüksége van.
  A határidő betartásához nem elég az adatokat és a benyújtandó dokumentumokat elküldeni az ügyvédnek, az aláírt meghatalmazást is időben meg kell kapnia, melyeket február 1-ig be kell nyújtania a cégbíróságnak.

  A bejelentés illeték mentes, csak ügyvédi közreműködési díj terheli az eljárást.

  Amennyiben a cégjegyzékben szereplő adataik módosítása elmarad, a Cégbíróságnak kötelessége mérlegelés nélkül megbírságolnia a társaságot.
  A bírság mértéke 900.000,- Ft-ig terjedhet.

   

  Cégtörvény erre vonatkozó jogszabálya itt  elolvasható.

   

  2013-01-15