Polgári Törvénykönyv


 • Top Céginfó
  ápr 19, 2014

  Nem igaz, hogy a veszteséges cégek nem fizethetnek munkabértA gazdasági társaság nem a saját tőkéjéből, hanem a működési bevételéből fizeti a munkabért, ezért hamis az az állítás, hogy a veszteséges cég a tagjainak munkabért sem fizethet.
  A KIM cáfolja azt, hogy a veszteséges cég a tagjainak nem fizethet munkabért.
   

  Top Céginfó
  ápr 16, 2014

  Az új Ptk. szerint veszteséges cégek nem fizethetnek bért tagjaiknakAz új Ptk. egyik új szabálya szerint, ha egy társaság eredménytartaléka negatív, vagyis nem fizethet osztalékot, akkor tagjainak nem teljesíthet semmilyen egyéb kifizetést sem, amely szerint ebből az is következhet, hogy a tagok a munkaszerződés alapján járó munkabért sem vehetik fel.

   

  Top Céginfó
  már 26, 2014

  Módosultak a kötelező jótállás szabályaiMódosultak a kötelező jótállás szabályai. A fogyasztási cikkekre továbbra is egy év jótállás jár.  Új előírások vonatkoznak a jótállási jegyekre, amelyeket ezentúl nem lehet elhalványuló szöveggel átadni a vásárlónak. Differenciáltabbá váltak a lakásokkal kapcsolatos jótállási szabályok.

  Top Céginfó
  már 18, 2014

  Új Ptk.- franchise, faktoring, pénzügyi lízingSzámos gazdasági szerződés forma kerül be az új Polgári törvénykönyvbe, a jogszabály március 15-én hatályba lépő változatával: a franchise, a faktoring, a pénzügyi lízing. A  törvényhozók létrehozták a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartást, amelybe be kell vezetni a faktoring, az ingóságra vonatkozó pénzügyi lízingszerződéseket, zálogjogot és tulajdonjog fenntartást.

  Top Céginfó
  már 15, 2014

  Változik egyes gazdasági szervezetek statisztikai besorolásaA szombaton hatályba lépő új polgári törvénykönyv (Ptk.) nyomán 2014. március 15-től megváltozik egyes gazdasági szervezetek besorolása, így módosul a gazdálkodási formák osztályozásán (GFO) belül elfoglalt helyük, a gazdasági szervezeteknek azonban ezzel nincs teendőjük.

  Top Céginfó
  már 15, 2014

  Életbe lépett az új Polgári törvénykönyvMárcius 15-én életbe lépett az új polgári törvénykönyv (Ptk.). A magánjogi jogviszonyok lehető legteljesebb körét felölelő kódex nyolc könyvből áll: bevezető rendelkezések, az ember mint jogalany, a jogi személy - azaz civil szervezetek és gazdasági társaságok -, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog - azaz a szerződésekre vonatkozó szabályozás -, az öröklési jog és a záró rendelkezések.

  Top Céginfó
  már 14, 2014

  Új Ptk. - A termékszavatosság is némileg változik az új ptk szerint A március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv (Ptk.) megfogalmazása szerint termékszavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így kijavítást, kicserélést kérhet.

  Top Céginfó
  már 13, 2014

  Új Ptk. - A biztosítások szabályai közül is változik néhányA március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a biztosításoknál is hoz változást. A biztosítási szerződés nem szűnhet meg automatikusan attól, hogy a szerződő elfelejti befizetni az esedékes díjat.
  A módosítások érintik az ajánlattételt, a kötvényesítést, az állománykezelést, a termékfejlesztést és a kárrendezést, valamint az ezeket támogató informatikai rendszereket is.

  Top Céginfó
  már 13, 2014

  Az új Ptk szerint is lesz operatív lízing azaz bérleti konstrukcióAz új Polgári törvénykönyv (Ptk.) március 15-i hatályba lépésével nem szűnik meg a tartós bérleti, vagy operatív lízing konstrukció. Az operatív lízing esetén a bérleti díj egészében költségnek számít. Pénzügyi lízing esetén ugyanakkor csak a lízingdíj kamatát és az amortizációt tudja elszámolni a lízingbe vevő.

  Top Céginfó
  már 12, 2014

  Új Ptk. - Módosulnak a kkt., Kft., Bt., Rt. szabályaiA gazdasági társaságokra vonatkozó több szabály is változik a március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyvnek (Ptk.) alapján.
  Március 15-től minden gazdasági társaság jogi személy lesz. Az egyik legjelentősebb, hogy a kft-k törzstőkéje ismét 3 millió forintra emelkedik.

  Oldalak