Kik azok a kockázatos adózók?


 • Vállalkozónet
  okt 23, 2015

  Új minősítési kategóriát vezet be a NAV 2016-tól, de kik válnak kockázatos adózókká?

  Kik azok a kockázatos adózók?

  Kockázatos adózó -
  Kockázatos adózóvá válás vagylagos feltételei:

  • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján, (az adóhatóság az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek a határozatban megállapított határidőben nem tettek eleget);
  • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján, (180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 millió forintot, magánszemély esetében nettó módon számítva a 10 millió forintot meghaladja);
  • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
  • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.
  • A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

  A minősítést és annak jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll.
  Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves időtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele.

   

  Kockázatos adózók esetében szigorításként jelenik meg, hogy:

  • az általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság valamennyi esetben 75 nap alatt teljesíti,az ellenőrzési határidő esetükben 60 nappal meghosszabbodik,
  • a késedelemi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének (kétszeres általános esetben) 365-öd része, pótlékfizetés kezdő napjaként későbbi esedékesség nem állapítható meg,
  • az adóbírság, valamint a mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető az adóbírság mértéke az általános szabályok szerint megállapított bírságmérték 50%-ánál nem lehet kevesebb
  • a kiszabható mulasztási bírság felső határa 150%-a az általános szabályok szerint megállapított mértéknek.

  Fontos újra kiemelni, hogy ez a minősítés csak cégjegyzékbe bejegyzett adózókra és az áfa regisztrált adóalanyokra (olyan, belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön általános forgalmi adó (áfa) köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az adófizetésre kötelezett) vonatkozik. Forrás: nav.gov.hu

  Az adózó vitathatja minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. Forrás: blog.rsm.hu