Jogszabályváltozás: milliós biztosítást kell kötni a villanyszerelőknek, vízközmű-bekötési szakembereknek


 • Vállalkozónet
  szep 01, 2017

  Be kell jelenteni a villanyszerelési, illetve vízközmű-bekötési tevékenységet a műszaki biztonsági hatóságnál szeptembertől. A tevékenység végzőinek még számos feltételnek kell megfelelniük

  A kormányrendelet szerint a tevékenységet egy nyomtatványon kell bejelenteni, amelyhez csatolni kell meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

  A tevékenységet csak az végezheti, aki rendelkezik legalább egymillió forint értékű felelősségbiztosítással, valamint nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

  A Kormány 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete

  a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

  Az 1. §-ban meghatározott

  tevékenységet az a személy végezheti, aki

  a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

  b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban

  meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

  c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

  Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
  Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az azt ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő képesítéssel és gyakorlati idővel.

  A hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha a szerelő nem felel meg a feltételeknek, vagy súlyosan megsértette a villany-, vízközmű-, vagy csatornabekötési szerelői tevékenység végzésére vonatkozó szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott.

  Megtiltható a tevékenység végzése akkor is, ha a szerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát. A tevékenységet egy év elteltével lehet újból végezni.