Itt a lista akik nem jelentették be alkalmazottaikat (2017. március)


 • Vállalkozónet
  már 09, 2017

  Most, 2017. márciusában 4544 cég és egyéni vállalkozás szerepel a listán.

  2016. júniusában 4863 cég és egyéni vállalkozás szerepel, akik nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.

  Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listája a mellékletben - 2017. március (Forrás: nav.gov.hu)

  Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek. Az adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.  Forrás: nav.gov.hu