Így változtak a 2018-as adótörvények


 • Vállalkozónet
  máj 17, 2018

  19,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó

  2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 22-ről 19,5 százalékra mérséklődött, ami a tervezettnél 0,5 százalékponttal nagyobb mértékű csökkentés. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is csökkent 19,5 százalékra.

   

  A törvény nyomán a főállású kisadózók által igénybevett pénzbeli ellátások alapja 94 400 forintra, illetve magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forintra emelkedik. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5 százalékra csökken.

  További támogatásokat kaphatnak a közép-magyarországi innovatív vállalkozások

  Bővítette a parlament a közép-magyarországi innovatív vállalkozások számára hozzáférhető támogatások körét. 2018-tól a közép-magyarországi innovatív vállalkozások is igényelhetnek fejlesztési adókedvezményt és egyedi kormánydöntésen alapuló kedvezményeket, amennyiben új terméket vagy fejlesztéseik során új eljárásrendet vezetnek be. A feltételek között legalább 6 milliárd forint értékű eszközberuházást vagy legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás szerepel.

   

  Csökkentették a sportvállalkozások adóterheit

  A sportvállalkozások által fizetendő iparűzési adóterhek csökkentéséről döntött a parlament. A belépőjegy- és bérleteladásból, reklámközzétételi tevékenységből, szponzori szerződésből eredő bevétel után a továbbiakban nem kell iparűzési adót fizetni, amennyiben a vállalkozás elindul abban a bajnokságban, amelyben ő rendelkezik a versenyzők játékjogával.

  A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a nettó árbevételt csökkentő tételek miatti adócsökkenés állami támogatásnak számít, amelyet az illető vállalkozás egyebek mellett sportlétesítmények üzemeltetéséhez nyújtott működési támogatásként vehet igénybe.

  2018-tól az ügyvédi irodák is katázhatnak

  A parlament elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (kata) és a kisvállalati adóról szóló törvény módosítását.  

  A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal, amelyek már decembertől jelenthették be, hogy a katát választják, így a 2018-ban egész évben így adózhatnak.

   

   A jogszabály tartalmaz szabályokat a veszteségelhatárolásra is. Rögzítették, hogy az adózó elhatárolt veszteségként veheti figyelembe a kisvállalati adóalanyiság időszaka előtt a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalap azon részét, amelyet a társasági adóalap vagy a kisvállalati adóalap csökkentéseként korábban nem vett figyelembe.

   

  Ugyanígy járhat el a 2017-es adóév előtt keletkezett és adóalap csökkentéseként még figyelembe nem vett negatív korrigált pénzforgalmi szemléletű eredménnyel, azaz a kisvállalati adóalanyiság alatt keletkezett korábbi veszteséggel. A veszteségelhatárolás figyelembevételével kapcsolatos szabályok a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazhatók. Lehetőséget ad a törvény a 2017-es adóévet megelőzően megvalósított új beruházások figyelembe vételével a veszteségleírásra.

  Az egyszerűsített foglalkoztatás napidíja így változott

  Az Országgyűlés elfogadta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítását is. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi 5870 forintos összege emelkedett, 2017-ben az adómentes keretösszeg 7631 forint, 2018-tól 8255 forint lett.

   

  Az illetékekről szóló törvény módosítása

  A parlament elfogadta az illetékekről szóló törvény módosítását. Az indoklás szerint a javaslat összhangba hozza a termőföldszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alkalmazási körét a földforgalmi törvénnyel.

   

  mentességet továbbra is azok a földművesek vehetik igénybe, akik vállalják, hogy a földet öt évig mező- és erdőgazdasági tevékenységre hasznosítják. 

  A mentesség feltétele, hogy a termőföldet ezen időtartam alatt nem idegenítik el, illetve azon vagyoni értékű jogot nem alapítanak. A földtulajdonos a hozzátartozó mellett a tulajdonában lévő mezőgazdasági termelőszervezetnek is illeték nélkül engedheti át a föld használatát, ha nyilatkozik arról, hogy az illető tulajdoni hányada nem csökken 25 százalék alá a szervezetben. Ellenkező esetben dupla illeték terheli.

   

   

  Határozatlan időre lehet rendelkezni az egyházi adófelajánlásról

  A továbbiakban állandó nyilatkozatot lehet tenni a személyi jövedelemadó egyházaknak felajánlható egy százalékáról. A módosítás értelmében az egyházi adófelajánlásokról ki lehet majd tölteni egy rendelkező nyilatkozatot, amit az adóhatóság annak megváltoztatásáig, illetve visszavonásáig vesz majd figyelembe. Amennyiben a kedvezményezett szervezet már nem felel meg a feltételeknek, a hatóság erről tájékoztatja az adózót. Változtatás az is, hogy a 31 bevett egyház hozzáférhet az adófelajánlást tevő magánszemélyek adataihoz. Ez eddig csak a civil szervezetek számára volt lehetséges.