Határidők: iparűzési adó bevallás és befizetés


 • Vállalkozónet
  máj 24, 2016

  Az iparűzési adó és az adóelőleg elszámolási rendje. Az iparűzési adó bevallásának és az adófizetés speciális esetei.

  Határidők: iparűzési adó bevallás és befizetés

  Iparűzési adó:

  Az iparűzési adó és az adóelőleg elszámolási rendje (naptári évvel megegyező üzleti év alkalmazása esetén, általános esetben)
  Adóelőleg A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg.
  Az adóelőleg kiegészítése A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi kommunális és iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
  Az adó megfizetése A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

   

  Az iparűzési adó elszámolási rendjének különös esetei
  Az adó megfizetése tételes adófizetést választó kisadózó vállalkozás esetén, ha adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap Az adót évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig kell megfizetni
  Az adó megfizetése tételes adófizetést választó kisadózó vállalkozás esetén, ha adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónapnál rövidebb Az adót két egyenlő részletben, a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.
  Az adó megfizetése alkalmi tevékenység után Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

   

  Iparűzési adó bevallásának és az adófizetés speciális esetei
  Megnevezés A bevallási időszak kezdőnapja A bevallási időszaka utolsó napja Bevallási és adófizetési határidő
  Előtársaság Társasági szerződés ellenjegyzése vagy közokiratba foglalása napja Előtársasági időszak vége Társaság bejegyzésének napját követő 3. hónap utolsó napja
  Társaság megalakulása, bejegyzése Cégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló nap Május 31., ill. mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
  Átalakulással létrejött társaság Cégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló nap Május 31., ill. mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
  Naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása Bejelentett mérlegforduló napja + 1 nap, ill. a cégbejegyzés napja + 1 nap (kezdő) mérlegforduló nap Mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
  Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozása Régi üzleti év kezdő napja A bejelentett új mérlegforduló nap Új mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napja
  EVA alanyiság megszűnése Adóév kezdete Alanyiság megszűnésének napja a) a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany (pl. BT., KKT., egyéni vállalkozó,) esetében az adóévet követő év február 25., ha azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap;
  b) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany (pl. KFT. RT., ügyvédi iroda stb.) esetében az adóévet követő év május 31., ha azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napja.
  EVA alanyiság megszűnése miatt újra naptári éves Alanyiság megszűnésének napja + 1 nap December 31. Május 31.
  Székhely áthelyezése Budapestre, vagy (az első) telephely létesítése a fővárosban Adóév kezdete December 31. Május 31.
  Egyéb szervezet, egyéni vállalkozó Az adószám kiadásának napja December 31. Május 31.
  Átalakulással megszűnő társaság Adóév kezdete Átalakulás/megszűnés bejegyzett napja Tevékenység végét követő 90. nap
  Végelszámolással megszűnő társaság Adóév kezdete Végelszámolási eljárás kezdő napját megelőző nap Végelszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
  12 hónapot meghaladó végelszámolási időszak esetén - a mérlegforduló napot követő nap Végelszámolási eljárás befejező napja (ha a bevallott időszak nem haladja meg a 365 napot) vagy egy évet meghaladó végelszámolási eljárás esetén a végelszámolás kezdő napja+365. nap, A végelszámolási eljárás befejező napját követő 60. nap, (végelszámolási záró bevallás), vagy mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja.
  Végelszámolási eljárás befejező napja (ha a bevallott időszak nem haladja meg a 365 napot) vagy egy évet meghaladó végelszámolási eljárás esetén a végelszámolás kezdő napja+365 nap,  
  Végelszámolás megszűnése felszámolási vagy kényszertörlési eljárással A mérlegforduló napot követő nap A felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás kezdetét megelőző nap A felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás kezdetét megelőző napot követő 45. nap
  Végelszámolás megszűnése a tevékenység továbbfolytatásával A mérlegforduló napot követő nap Végelszámolási eljárás befejező napja A mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
  Felszámolással megszűnő társaság Adóév kezdete Felszámolási eljárás kezdőnapját megelőző nap Felszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
  Felszámolás kezdő napja Felszámolási eljárás befejező napja Zárómérleg elkészítését követő nap (felszámolási záró bevallás)
  Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozása Régi üzleti év kezdő napja A bejelentett új mérlegforduló napja Új mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
  (fővárosi) Székhely áthelyezése vagy (az utolsó fővárosi) telephely megszűntetése Adóév kezdete December 31., ill. mérlegforduló nap Adóévet követő év május 31. ill. a mérlegforduló napot követő 5. hónap utolsó napja
  Kisadózó vállalkozás tételes ipa fizetés év közbeni választása esetén Adóév kezdete Kisadózói alanyiság kezdetét megelőző nap Adóévet követő év május 31.
  Kisadózó vállalkozás megszüntetése esetén Adóév kezdete Tevékenység megszün(tet)és napja Tevékenység végét követő 30. nap
  A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése Adóév kezdete A kisvállalati adó hatálya alóli kikerülés napját megelőző nap Adóévet követő év 5. hónap utolsó napja
  Kisadózó vállalkozás tételes ipa fizetés esetén ha a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye (pl. táppénzt, katonai szolgálat, fogvatartott ev. tevékenység szüneteltetése), vagy az adó csökkentésére jogosult Adóév kezdete December 31. Adóévet követő év január 15.
  Kényszertörlési eljárás esetén Adóév kezdete A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nap Kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 45. nap
  Egyéb megszűnések, megszüntetések (szünetelés) Adóév kezdete Megszün(tet)és szünetelés időpontja Tevékenység végét követő 30. nap; a kisvállalati adó hatálya alá kerülés hónapját követő 5. hónap utolsó napja

   

  Idegenforgalmi adó:

  Bevallás és adófizetési kötelezettség A beszedett idegenforgalmi adót havonta kell bevallani és egyidejűleg befizetni. Tárgyhónapot követő hónap 15. napja