Fontos bevallási és befizetési határidő: 2017. május 20. (22-én)


 • Vállalkozónet
  máj 18, 2017

  Május 20-a (22-e) számos adóbevallási, adófizetési határidő.
  Adózási határidők 2017. május 20-án (22-én). Személyi-jövedelemadó bevallás, áfa-bevallás és negyedéves áfa befizetés, havi áfa bevallás és befizetés, bevallás a kisvállalati adóról, környezetvédelmi termékdíj, társasági adó előleg befizetés, népegészségügyi termékadó befizetés stb.

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

   

  Bevallás

   

  Munkáltatói adómegállapítás a 2016. évi személyi jövedelemadó megállapításához

  16M29

  M1, M2, M3, E, T

  Bevallás társasházak részére a 2016. évi személyi jövedelemadóról

  1641

  T1

  Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

  16SZJA

  M0, M1, M2

  Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

   1701

   M, E, T

  Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

  1720

  T

  Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1765

  M2,M3,E1,
  E2, T1,T2

  Bevallás játékadóról

  1778

   E, T

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1786

   M0,M1,M2,
  E1, E3,
  T1,T3,T4

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

  17A60

  M1,M2,M3,
  E, T

  Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

  1791

  M, E, T

  Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2018. évi fizetési kötelezettségről

  1793

  T

  Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

  1794

  E, T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

  1751

   E, T

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2017. év

  17NETA

   M2, E2 ,T2

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

  BEV_J02

  E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

  16J03

   M, E, T

  Befizetés

   

  Személyi jövedelemadó

   

  M0, M1, M2

  Egészségügyi hozzájárulás

   M0

  Egyszerűstett közteherviselési hozzájárulás

  M0, M1, M2

  Magánszemély jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

   

  Biztosítási adó

  T

  Pénzügyi tranzakciós illeték

  T

  Reklámadó (relám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége) 

  E, T

  Távközlési adó befizetése

  M, E, T

  Általános forgalmi adó befizetése

  M, E, T

  Kulturális adó

  E, T

  Társasági adó előleg befizetése (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)

  T

  Energiaellátók jövedelemadójának előlege

  T

  Játékadó befizetése

  E, T

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

   

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

   M3, E2, T2

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése

   M, E, T

   
  1. Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
   
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)