Fontos bevallási és befizetési határidő 2017. január 20-án vállalkozásoknak


 • Vállalkozónet
  jan 19, 2017

  Adózási határidők 2017. január 20-án. Negyedik negyedévi áfa-bevallás és negyedéves áfa befizetés, havi áfa bevallás és befizetés, bevallás a kisvállalati adóról, környezetvédelmi termékdíj, társasági adó előleg befizetés, népegészségügyi termékadó befizetés stb.

   

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

  Bevallás

   

  Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

  1601

  M, ,E, T

  Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

  1620

  T

  Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1665

  M2,M3,E1,
  E2, T1,T2

  Bevallás játékadójáról

   1678

   E, T

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1686

   M0,M1,M2,
  E1, E3,
  T1,T3,T4

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

  16A60

  M1,M2,M3,
  E, T

  Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

  1691

  M, E, T

  Bevallás a 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi fizetési kötelezettségről

  1693

  T

  Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

  1694

  E, T

  Bevallás a kisvállalati adóról

  16KIVA

   E, T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

  1651

   E, T

  Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

   16A215

   E, T

  Környezetvédelmi termékdíj 2016. évi negyedéves bevallás

   16KTBEV

   M3, E2 ,T2

  Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználó részére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 2015. év

   16KTA

   M3, E2 ,T2

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2016. év

  16NETA

   M2, E2 ,T2

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  BEV_J02

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

  16J03

  M, E, T

   

  Adatszolgáltatás

   

  Adatszolgáltatás és kísérőlap a számla, egyszerűsített adattartalmú számla és nyugtanyomtatványok értékesítéséről

   ESZIG

   M1,M2,M3,
  E, T

   

  Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

   KTRAKT

   E, T

   

  Befizetés

   

   

  Kisvállalati adó előlege

   

   

   T

  Biztosítási adó

   T

  Pénzügyi tranzakciós illeték (a pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő, továbbá a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a pénzforgalmi szolgáltató fizetési kötelezettsége)

  T

  Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének, valamint a közzétevő adófizetési kötelezettsége) 

  E, T

  Távközlési adó befizetése

  M, E, T

  Kulturális adó

  E, T

  Általános forgalmi adó befizetése

  M, E, T

  Társasági adó előleg befizetése (ha havonként, vagy negyedévenként fizet adóelőleget, de előleg-kiegészítésre nem kötelezett)

  T

  Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha előleg-kiegészítésre nem kötelezett)

  T

  Játékadó befizetése

  E, T

  Távszerencsejáték adója

  E, T

  Cégautóadó

  M, E

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

   

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

   M3, E2, T2

  A forgalmazó és a befektetési alap különadójának harmadik részlete (negyede)

  T

  Termékdíj átalány 2016. évi kötelezettsége

   M3, E2, T2

  Környezetvédelmi termékdíj 2016. IV. negyedévi kötelezettsége

   M3, E2, T2

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése

  M, E, T

   
  1. Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
   
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)