Fizetendő járulékok 2019-ben


 • Vállalkozónet
  jan 02, 2019

  Fizetendő járulékok

  A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1-jétől

  Biztosított által fizetendő

  Nyugdíjjárulék

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-piaci járulék

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  2015. január 1-jétől nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a korkedvezmény rendszere kivezetésre került a Tbj-ből. Fontos azonban az a szabály, mely szerint az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos Tbj. 20/A. §-át kell alkalmazni.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény- 
  biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék**

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni 
  egbizt. járulék

  pénzbeli 
  egbizt. járulék

  munkaerő- 
  piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő**

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény- 
  biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék***

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni 
  egbizt. járulék

  pénzbeli 
  egbizt. járulék

  munkaerő- 
  piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

  *** Magánnyugdíj-pénztári tagdíj nincs.