Fizetendő járulékok 2016-ban


 • Vállalkozónet
  jan 11, 2016

  A fizetendő járulékok megoszlása 2016-ban: lényegében ugyanazokat a járulékokat, ugyanolyan százalékban kell megfizetni, mint a korábbi évben, csak a minimálbér emelkedése miatt, a járulékokra is többet kell utalni. (amennyiben minimálbérre volt bejelentve).

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2016. január 1-jétől 7.050,- forint/hó (napi 235,- Ft) emelkedett.

   

  A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1-jétől

  Biztosított által fizetendő

  Nyugdíjjárulék

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-piaci járulék

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  2015. január 1-jétől nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a korkedvezmény rendszere kivezetésre került a Tbj-ből. Fontos azonban az a szabály, mely szerint az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos Tbj. 20/A. §-át kell alkalmazni.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény-
  biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék**

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni
  egbizt. járulék

  pénzbeli
  egbizt. járulék

  munkaerő-
  piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő**

  Biztosított által fizetendő

  korkedvezmény-
  biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék***

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  természetbeni
  egbizt. járulék

  pénzbeli
  egbizt. járulék

  munkaerő-
  piaci járulék

  13%

  10%

  4%

  3%

  1,5%

   

  * A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  ** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

  *** Magánnyugdíj-pénztári tagdíj nincs.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2011. január 1-jétől*

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  társadalombiztosítási járulék

  korked-vezmény
  bizto sítási járulék

  Nyugdíjjárulék %

  magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

  egészségbiztosítási- és
  munkaerő-piaci járulék

  nyugdíj-biztosítási járulék

  egészségbiztosítási- és
  munkaerőpiaci járulék

  nem mpt. tag

  mpt. tag

  természet-
  beni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munka-erő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-
  piaci járulék

  24%

  1,5%

  0,5%

  1%

  13%

  10%

  10%**

  0 %**

  4%

  2%

  1,5%

   

  * A 2011. január 10-éig megszerzett és 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2010. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

  **A 2011. december 1. és 2011. december 30. között a magánnyugdíjpénztár tagja részére kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után a tag 10% tagdíjat, a 2011. december 31-én vagy azt követően kifizetett járulékalapot képező jövedelem után 10% nyugdíjjárulék fizetésére köteles, függetlenül attól, hogy az járulékalapot képező jövedelem mely időszakra vonatkozik.

  2010. november 1-jét követő időszakban esedékes járulékok megoszlása **

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  társadalombiztosítási járulék

  korked-vezmény biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék %

  magán-
  nyugdíj-pénztári tagdíj

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  nyugdíj-biztosítási járulék

  egészségbiztosítási- és
  munkaerő-piaci járulék

  nem mpt. tag

  mpt. tag

  természet-
  beni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munka-erő-piaci járulék

  természet-
  beni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-
  piaci járulék

  24%

  1,5%

  0,5%

  1%

  13 %*

  9,5

  9,5

  0%

  4%

  2%

  1,5%

   

  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  **A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény alapján.

  A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől** 2010. október 31-ig ***

  Foglalkoztató által fizetendő

  Biztosított által fizetendő

  társadalombiztosítási járulék

  korked-vezmény biztosítási járulék

  Nyugdíjjárulék %

  magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  nyugdíj-biztosítási járulék

  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

  nem mpt. tag

  mpt. tag

  természet-
  beni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munka-erő-piaci járulék

  természetbeni egbizt. járulék

  pénzbeli egbizt. járulék

  munkaerő-
  piaci járulék

  24%

  1,5%

  0,5%

  1%

  13 %*

  9,5

  1,5

  8%

  4%

  2%

  1,5%

   

  *A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
  ** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
  ***Az esedékesség időpontjának vége.

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a magánszemélynél és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál

   2016. január 1- jétől 

   7.050,- forint/hó (napi 235,- Ft) 

   2015. január 1- jétől

  6.930,- forint/hó (napi: 231,-Ft)

  2014. január 1- jétől

  6.810,- forint/hó (napi: 227,-Ft)

  2013. január 1- jétől

  6.660,- forint/hó (napi: 222,-Ft)

  2012. január 1- jétől

  6.390,- forint/hó (napi: 213,-Ft)

  2011. január 1- jétől

  5.100,- forint/hó (napi 170,-Ft)

  2010. január 1- jétől

  4.950,- forint/hó (napi 165,-Ft)