2016-tól változik a szabálysértési törvény, számos eljárás illetékmentessé válik


 • Vállalkozónet
  dec 02, 2015

  Módosították a szabálysértési törvényt. Új szabályok a kéményseprő-ipari szolgáltatásban. Számos igazgatási eljárás illetékmentessé válik. A vállalkozásoknak a számviteli beszámolók közzétételéért nem kell a jövőben igazgatási szolgáltatási díjat fizetniük.

  Módosították a szabálysértési törvényt

  A jogszabály értelmében már a csekély mennyiségű, 10 grammot meg nem haladó új pszichoaktív szer birtoklása is szabálysértésnek minősül a jövőben.

  Rendelkezik arról is, hogy a jövőben a járművezetéstől eltiltás idejébe beleszámít a vezetői engedély helyszíni elvételétől, vagy a hatóságnál történő leadása napjától eltelt idő is.

  Újdonság az is, hogy a büntetőjoghoz hasonlóan a fiatalkorúak esetében lehetőség lesz a szabálysértési elzárás végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére. A felfüggesztés tartama egy hónaptól hat hónapig terjedhet.

  Új jogintézmény a szabálysértések területén a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendőrség arra kap felhatalmazást, hogy egy ismeretlen ember miatt - az elzárással is sújtható szabálysértés miatt indult eljárásban - a tényállás tisztázása érdekében állami vagy önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tőlük tájékoztatást kérjen.

  Mivel az eljáró szervek számos esetben nem tudják a lefoglalásról a helyszínen meghozni a határozatot, bevezetik az ideiglenes elvétel intézményét.

  A törvény rögzíti, hogy nincs helye szabálysértési elzárásnak, ha az eljárás alá vont ember tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám.

  A jogszabály emellett az eddigi rendeleti szabályozáshoz képest törvényi szintre emeli a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásának elhalasztására, valamint félbeszakítására vonatkozó rendelkezéseket.     

  Új szabálysértési tényállás lett a közérdekű üzem működésének bűncselekményi szintet el nem érő megzavarása. Ilyet az követ el, aki szándékosan vagy gondatlanságból a közérdekű üzem működését úgy zavarja meg, hogy azzal nem okoz jelentős mértékű üzemzavart és szándékos elkövetés esetén 50 ezer forintnál kisebb kár keletkezik.

  A bíróságok joggyakorlatának megfelelően rögzítik: az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség, a tankötelezettség megszegése miatt a felelősségre vonás egy nevelési, tanítási évben csak egyszer lehetséges.

  Az erdészeti, a természetvédelmi és az adóhatóságnak közvetlen hozzáférése lesz a szabálysértési nyilvántartási adatokhoz.

  A szabálysértési jogsegélyről szóló törvény módosításával bármely szabálysértés miatt lehetővé válik a végrehajtási eljárásoknak az átadása külföldi hatóságnak. E módosítás elsősorban a Magyarországon szabálysértést elkövetett külföldiek felelősségre vonását szolgálja.

  A nemzetiségek választhatnak saját anyanyelvük és a magyar nyelv használata között az eljárásokban.

   

  Új szabályok a kéményseprő-ipari szolgáltatásban

  Az önkormányzatok a törvény hatályba lépésétől számított huszonegy napon belül dönthetnek, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződésük alapján, annak lejártáig biztosítják a szolgáltatást, vagy 2016. július 1-től felmondják azt, a tevékenységet pedig a kormány által kijelölt szerv, szolgáltató látja el. A helyhatóság a hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbíthatja meg és nem köthet helyette újat.

  A szabályozás rögzíti azt is, hogy magánszemély tulajdonában lévő ingatlan esetében a szolgáltató az előzetes írásbeli értesítése szerinti első és második időpontban térítésmentesen végzi feladatait, a harmadik időpontban viszont a közszolgáltatási díj harminc százalékát meg kell fizetnie az ügyfélnek kiszállási díjként. Nem természetes személy esetében díjköteles a közszolgáltatás.

  A díjakat a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A módosítások 2016. július 1-jétől hatályosak.

   

  Számos igazgatási eljárás válik illetékmentessé

  Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben a személyazonosító okmányok pótlásának eljárása is ingyenessé válik az illetéktörvény keddi módosítása révén.

  Ugyancsak illetékmentesen állítják ki a jövőben a cégkivonatokat, a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokat, de térítésmentes lesz a vállalkozói igazolvány kiadása vagy az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás.

  A személyi igazolvány és lakcímkártya kiállításának illetéke is megszűnik, valamint az az eljárás, amely a családi állapot megváltozása miatti névváltozás okán indul, de az ellopott okmányokat is ingyenesen állítják ki újra, ahogy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát is.

  Ugyancsak illetékmentesen lehet oktatási igazolványhoz, mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványhoz jutni, ahogy népi iparművészeti igazolványhoz is. Szintén nem kell fizetni a jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételért sem.

  Első alkalommal a jogosítványt is illetékmentesen kaphatja mindenki.

  Az állampolgároknak az építési engedélyeket is ingyen adják ki a jövőben, ha az építendő ház nem nagyobb 160 négyzetméternél. A változtatás emellett csökkenti az örökléssel összefüggő tulajdonjog és haszonélvezeti jog költségeit is.

  Az adóhatósági igazolásokat is ingyenesen adják majd ki. A vállalkozásoknak a számviteli beszámolók közzétételéért nem kell a jövőben igazgatási szolgáltatási díjat fizetniük.

  A jogszabály december 31-én, illetve jövő január 1-jén lép hatályba.