Új minősítési kategóriát vezet be NAV a cégekre


 • Vállalkozónet
  okt 23, 2015

  2016. január 1-vel a cégjegyzékbe bejegyzett adózókra és az áfa regisztrált adózókra új minősítési kategóriát vezet be NAV. Ez az új minősítés már nem kérelemre történik, hanem negyedévente. Elég szigorú feltételeknek kell megfelelni. De komoly előnyt jelenthet, ha egy vállalkozást a megbízható kategóriába sorol majd az adóhatóság.

  Így három kategóriába eshet ezen adózói kör az adóhatóság szemszögéből:

  • a jelenleg is létező „általános” adózó az általános szabályokkal;
  • Megbízható adózó az általános szabályokhoz képest enyhébb/pozitív szabályokkal;
  • Kockázatos adózó az általános szabályokhoz képest szigorúbb/negatív elbírálással.

  Fontos a felkészülés szempontjából, hogy a minősítésre negyedévente kerül majd sor és először 2016. első negyedévét követően fogja megvizsgálni az adóhatóság ezen adózói kört.

   A NAV a besorolásról elektronikus úton értesíti az érintett adózókat, ha az adózó minősítésében változás nem következik be, akkor az értesítést mellőzi. Az adózó az ügyfélkapun keresztül is lekérdezheti a minősítését 2016. második félévétől.

  A minősítés automatikus, tehát nem kérelemre történik, mint például a korábbi minősített adózói körbe történő felvétel, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel.

  Megbízható adózó
  Megbízható adózóvá válás együttes feltételei:

  • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
  • a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt;
  • a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság;
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
  • nem minősül kockázatos adózónak.

  Megbízható adózók esetében az általános szabályokhoz képest enyhítésként jelenik meg, hogy:

  • a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százaléka az általános szabályok szerint megállapított mértéknek;
  • bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén mulasztási bírság kiszabása nélkül hívja fel az adóhatóság a Megbízható adózót a kötelezettség teljesítésére, hiba javítására (csak a felhívás eredménytelensége esetén lehet mulasztási bírságot kiszabni);
  • kérelemre évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény illeti meg őket;
  • január 1-től az általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül, míg 2018. január 1-jtől 30 napon belül teljesíti;
  • az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan Megbízható adózónak minősül (kivéve, ha az adózó az ellenőrzés során az együttműködési kötelezettségét megszegi, különösen, ha az iratait a 180 napon belüli lezárást biztosító időtartamban nem bocsájtja az adóhatóság rendelkezésére). Forrás: blog.rsm.hu